kinderen & jongeren

KOALA-project ondersteunt kinderen én ouders

Publiek-private samenwerking bestrijdt kinderarmoede via aangepaste kinderopvang

Minister Jo Vandeurzen lanceert samen met Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes de oproep KOALA. KOALA staat voor Kind- Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding en zorgt voor basisvoorzieningen die ouders sterken maken en kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing geven. 


Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby's en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Minister Vandeurzen wil dit tij doen keren. De familie Bernard, Gonda en Emily Vergnes vinden deze cijfers eveneens onaanvaardbaar en willen deze cirkel van armoede doorbreken. Daarom zetten ze samen onder impuls van de Koning Boudewijnstichting, een unieke publiek-private samenwerking op om gezinnen met jonge kinderen meer kansen te geven.
 
Door het matchen van middelen creëren de minister en het Fonds Vergnes een win-winsituatie. Via de oproep KOALA (Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding), die vandaag gelanceerd wordt, ondersteunen ze een vernieuwend aanbod van basisvoorzieningen dat ouders sterker maakt en kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing geeft. De samenwerking loopt over de volgende 10 jaar. De totale investering bedraagt 30 miljoen euro. Huizen van het Kind kunnen vanaf vandaag, samen met partnerorganisaties, een subsidieaanvraag indienen voor deze oproep. 

De familie Vergnes vindt kinderarmoede onaanvaardbaar en richtte een fonds op dat kinderarmoede helpt bestrijden via aangepaste kinderopvang die zowel kinderen als ouders ondersteunt.

Belangrijke ontwikkelingen in eerste levensjaren

Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor later. Langetermijnstudies tonen aan dat, zowel voor kinderen als voor hun gezin, deelnemen aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen een blijvende impact heeft op de schoolresultaten van jonge kinderen. Ook op de algemene sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling heeft dit een gunstige invloed voor jonge kinderen. De voordelen zijn nog groter voor kwetsbare kinderen. Een vaststelling is echter dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik maken van bijvoorbeeld kinderopvang.

Daarom is het cruciaal om maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders te ondersteunen en hun participatie aan de samenleving te faciliteren. Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes is binnen de Koning Boudewijnstichting al drie jaar actief rond dit thema. Om nog meer impact te hebben bracht de Koning Boudewijnstichting de verschillende partners bij elkaar. Vlaams minister Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes investeren met KOALA, een gezinsondersteunend aanbod in combinatie met bijkomende trap 3-plaatsen in de kinderopvang, jaarlijks 3 miljoen euro over een periode van tien jaar. Met die middelen moeten er in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 2018 minstens 180 extra kinderopvangplaatsen bijkomen, waar kinderen uit kwetsbare gezinnen voorrang krijgen. Daarin zit ook de investering vervat in een vernieuwend en structureel aanbod van kind- en ouderbijeenkomsten voor het realiseren van rechten van gezinnen.

KOALA krijgt vorm binnen de Huizen van het Kind. Er wordt gewerkt aan sociale cohesie, zowel formeel als informeel. Tegelijk worden actief verbindingen gemaakt met andere lokale diensten zoals de VDAB, het OCMW, scholen, de bibliotheek, inburgering, centra voor basiseducatie,... Op die manier sluit de oproep aan bij het streven van de Vlaamse overheid naar een breed lokaal sociaal beleid, alsook bij de doelstellingen van het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, dat de strijd tegen kinderarmoede ondersteunt. Overheid en filantropie hebben op een unieke manier de krachten gebundeld. 

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin komen 46 steden en gemeenten in aanmerking voor de oproep, die loopt tot 15 oktober 2017. Meer info via www.kindengezin.be of KOALA@kindengezin.be. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke criteria.

Steeds meer kinderen in kansarmoede

Dat het KOALA-project niets te vroeg komt, blijkt uit de meest recente kinderarmoedecijfers. Almaar meer zeer jonge kinderen in Vlaanderen leven in kansarmoede. De kansarmoede-index van Kind en Gezin steeg dit jaar weer met 0,81 procentpunt tot 12,82 procent. Uit de index, gebaseerd op zes criteria, blijkt dat kansarmoede zich veel sterker voordoet in steden en ook nauw samenhangt van de origine van de moeder.

De kansarmoede-index van Kind en Gezin verschilt erg naar gelang de provincie. In Antwerpen (16,2 procent) ligt hij het hoogst, in Vlaams-Brabant (8 procent) het laagst. De index steeg het afgelopen jaar wel in elke provincie. De toename is het grootst in de centrumsteden en de stedelijke rand rond Brussel. Meer dan de helft (50,6 procent) van de kinderen in kansarmoede leeft in dertien steden (Antwerpen, Gent en de elf centrumsteden).

Daarnaast blijkt uit de gegevens dat kansarmoede bij jonge kinderen ook erg gekoppeld is aan de origine van de moeder. Maar liefst 64,2 procent van de kinderen die opgroeien in kansarmoede heeft een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Ook daarbij zijn er grote verschillen tussen de provincies: in Antwerpen loopt dat percentage op tot 73,3 procent, in West-Vlaanderen heeft 48,3 procent van de kinderen in kansarmoede een moeder die geen Belg was bij de geboorte.

Kansarmoede bij kinderen blijft vooral verbonden met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouders. Iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.

(Bron: Belga)