ouderen

Kom op tegen kanker verzamelt getuigenissen van ouderen

zeventigpluskanker.be
6.06.2017

Kom op tegen Kanker roept zeventigplussers met kanker en hun naasten op om hun ervaringen met de kankerbehandeling en –zorg te delen via zeventigpluskanker.be of via het gratis nummer 0800 35 445.

‘Ouderen met kanker stellen de zorg voor grote uitdagingen. Bijna een op de twee kankerpatiënten is minstens 70 jaar. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast heeft de doelgroep ook specifieke noden. Ze hebben minder mensen rondom zich, begrijpen de arts moeilijk of combineren meerdere kwalen. De ouderdom maakt hen extra kwetsbaar’, zegt Ward Rommel, diensthoofd Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker.

Bijna 1 op de 2 kankerpatiënten 70+

Kanker treft vooral ouderen. 45% van de mensen die de diagnose krijgen, is 70 jaar of ouder. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal ouderen met kanker de volgende jaren nog toenemen. Die toename is op zich een uitdaging voor de kankerzorg. Bovendien hebben oudere kankerpatiënten hebben andere noden dan jongere patiënten. De behandeling van ouderen met kanker is complex. Wie al wat ouder is, heeft een grotere kans om langdurig ziek te zijn en heeft vaak ook andere aandoeningen of problemen. Het sociaal netwerk is meestal kleiner, terwijl ouderen net meer aangewezen zijn op hulp. De partner is er niet meer of is zelf hulpbehoevend. Voor de kinderen ligt de zorg niet altijd voor de hand omdat ze zelf nog werken of voor hun eigen kinderen moeten zorgen. Ouderen hebben soms moeite om informatie over hun aandoening en de behandeling te begrijpen en te onthouden.

Zorgverstrekkers moeten zich daarvan bewust zijn en tijd vrijmaken om alles uit te leggen. Anders bestaat het risico dat de beslissingen over de behandeling en de zorg niet overeenkomen met de wens van de patiënt.

Een brede kijk op de situatie van oudere patiënten is van cruciaal belang, net als ze goed informeren. Het moet vermijden dat ouderen worden overbehandeld of onderbehandeld. Zo getuigt ook mantelzorger Sanne. Bij haar mama Rosa (78 jaar) werd begin dit jaar darmkanker vastgesteld. Ze besliste zonder informatie of overleg om zich niet te laten behandelen: ‘Mama ontweek de ernst van de diagnose. Het zou wel liggen aan dat andere merk van lasagne dat ze had gegeten. Ze was ook vooringenomen. Een oudere broer van haar belandde na een darminfarct in een woonzorgcentrum. Dat wou mama niet’, vertelt Sanne. ‘Ik en mijn zus zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben aangeklopt bij verschillende medische experten en kregen zo het hele plaatje te zien. We hebben haar toen alles rustig én met respect voor haar uiteindelijke beslissing uitgelegd: de voor- en nadelen van een operatie, de gevolgen van haar keuze, de hulp waarop ze nadien kan terugvallen …

Twee weken later heeft ze zich laten opereren. Alles gaat nu heel goed. Ze is wat moe, maar gaat zelfs al opnieuw kaarten. De informatie en begeleiding waren voor mama cruciaal om zelf een beslissing te kunnen nemen. We zijn iedereen er ongelooflijk dankbaar voor.’

Actieplan voor betere zorg

Kom op tegen Kanker wil zo veel mogelijk getuigenissen verzamelen en analyseren om een vollediger zicht te krijgen op de problemen waarmee ouderen met kanker worstelen. Op zeventigpluskanker.be kunnen (ex-)patiënten en hun naasten de hele maand juni hun ervaringen neerschrijven, eventueel anoniem. Uiteraard kunnen ze ook telefonisch hun verhaal kwijt via het gratis nummer van de Kankerlijn 0800 35 445.

Ward Rommel van Kom op tegen Kanker: ‘Bent u ouder dan 70 en hebt u kanker of zorgt u voor een oudere met kanker, deel dan uw verhaal met ons via zeventigpluskanker.be of 0800 35 445. Laat ons weten waar het goed zit en wat er nog beter kan. Zo kunnen wij een actieplan met verbetervoorstellen opmaken dat we bij de overheid en zorgverstrekkers kunnen bepleiten. Want ook ouderen met kanker verdienen de beste zorg.’

Insert alt text here

www.zeventigpluskanker.be