welzijn & zorg

Krachtige communicatie

Dit boek is een ideale toetssteen voor de communicatie in en van ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties, voorzieningen voor personen met een beperking, organisaties voor jeugdhulp, instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, …

>> Filip Decruynaere, Zorgcommunicatie in verandering. Hoe communicatie de slagkracht van organisaties in zorg en welzijn versterkt, Acco, 2016, 250 p., € 25. ISBN 9789462925854.