ouderen

Kwaliteit van het leven in woonzorgcentra

Resultaten bevraging bewoners doorzoekbaar
30.06.2016
Foto's
istock

Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso gaat via een enquête na wat de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende Vlaamse woonzorgcentra. De enquête duurt drie jaar. Elk jaar komt één derde van de woonzorgcentra aan de beurt.

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid gaf de opdracht tot een grootschalige enquête bij bewoners van woonzorgcentra. Er zijn al resultaten binnen voor twee derde van de woonzorgcentra.

In totaal bezochten de onderzoekers 6.886 bewoners in 252 Vlaamse woonzorgcentra, zowel vzw's, particuliere als openbare zorgcentra.

Bewoners zonder cognitieve problemen werden bevraagd tijdens een individueel geprek. Bewoners met cognitieve problemen, die zelf niet meer in staat zijn om te antwoorden, werden bevraagd via hun familie of vertegenwoordiger. 

Het onderzoeksbureau gebruikt de "InterRAI-vragenlijst". Dat is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument voor kwaliteit van leven, dat internationaal gebruikt wordt. De vragenlijst peilt naar volgende thema's: lichamelijk welbevinden en gezondheid; woon-en leefklimaat; integratie en sociale activiteiten; vraaggerichtheid; inspraak en onderhandelde zorg.

Eerder waren er al cijfers voor de een derde van de sector uit 2014 beschikbaar. De recentste resultaten vind je hier.

Je kan zelf nagaan wat de resultaten van de bevraging zijn per woonzorgcentrum: