weliswaar.be
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
Weliswaar.be
02.12.2023

Weliswaar: dossier mantelzorg

 

Het nieuwe mantelzorgplan focust op verdere ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de zorg- en welzijnssector. In dit dossier getuigen mantelzorgers Bieke, Inge en François over hoe zij mantelzorg kunnen opnemen met steun van school, werkgever, of organisaties die respijtzorg aanbieden: https://weliswaar.be/welzijn-zorg/mantelzorg

Verder in editie 160 van Weliswaar: een interview met minister Hilde Crevits, de essentie volgens fotografe Lieve Blancquaert, een artikel over de tellingen van dak- en thuislozen, en nog veel meer. 

Je vindt alle artikels op www.weliswaar.be 

Bieke is student én mantelzorger

Studerende jongeren zijn niet de eersten met wie je de term ‘mantelzorg’ associeert. Maar ze zijn er, en met velen. Het nieuwe mantelzorgplan moet hun situatie verbeteren.

Hilde Crevits, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hilde Crevits nam de fakkel over van Wouter Beke als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het aanpakken van de personeelstekorten is voor haar nu een prioritair dossier. Ze werkt aan een groot wervingsplan om openstaande vacatures in te vullen in de sector die ons allemaal raakt, van geboorte tot onze oude dag.

 

De essentie volgens Lieve Blancquaert

Lieve Blancquaert staat bekend als fotografe met een oog voor maatschappelijke relevante en gevoelige thema’s. Wat opvalt doorheen al haar fotoreeksen en documentaires, is dat de mens en zijn levensloop altijd centraal staan. Belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, relaties, ziekte, de dood komen aan bod. En vaak heeft haar werk een sociale inslag.

Nieuwe daklozentelling toont meer dan topje van de ijsberg

In 2020 nam Leuven het initiatief om de dak- en thuislozen in de stad te tellen. Andere steden en regio’s volgden. Op basis van de resultaten worden initiatieven genomen om huisvesting, opvang en hulpverlening aan te passen. Koen Hermans legt uit hoe de tellingen uitgevoerd worden en waarom ze zo belangrijk zijn.