Nieuwe rol voor gesloten instelling Everberg

De Grubbe wordt diagnosecentrum

Alle zwaar delinquente jongeren zullen er voortaan gedurende een maand worden gescreend en geobserveerd. Op basis daarvan moet de jeugdrechter hen elders een plaats toekennen.

Minderjarigen die zware feiten plegen komen in regel in De Grubbe in Everberg terecht. De jeugdrechter kan beslissen om hen daar voor vijf dagen te plaatsen, wat twee keer met een maand verlengd kan worden.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil het systeem nu herdenken. De Grubbe zou een diagnosecentrum worden, waar de situatie van de jongere duidelijk in kaart wordt gebracht. Als de jeugdrechter oordeelt dat een jongere thuishoort in een gesloten jeugdinstelling, zou die eerst een maand in Everberg moeten doorbrengen.
Daar moeten uitgebreide gesprekken volgen met de psychologen en sociaal werkers, maar ook de thuissituatie zal worden nagegaan. Er wordt een rapport opgemaakt. Op basis daarvan kan de rechter dan een traject op maat opleggen. 

(Bron: Belga)