Nog nooit zoveel pleegkinderen in Vlaanderen

Week van de pleegzorg

Sinds begin dit jaar telt Pleegzorg Vlaanderen al 215 nieuwe pleeggezinnen. Een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er 169 nieuwe pleeggezinnen bijkwamen. Ook het aantal kinderen in een moeilijke thuissituatie en volwassenen met een beperking die in een pleeggezin terecht kunnen, steeg met meer dan 500.

Nog nooit werden zoveel kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen opgevangen in een pleeggezin als vandaag. “Op dit moment vinden 5.860 pleegkinderen en pleeggasten een warm nest in een pleeggezin.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen.

“Een stijging van 10% ten opzichte van eind vorig jaar, toen de teller op 5.344 pleegzorgsituaties afklokte. We merken dat pleegzorg steeds verder groeit, want ook vorig jaar klommen we van 4.944 pleegkinderen en pleeggasten (+8%) eind 2013. Een positieve evolutie, al blijven we ook realistisch. De opvang van een kind in je gezin is een intens engagement. Je hele gezin moet die nieuwe situatie eigen worden en ook een kind draagt vaak een rugzakje met zich mee. Samen omgaan met die nieuwe dynamiek is een echte uitdaging.”

Nieuwe pleeggezinnen

Een opmerkelijke instroom aan nieuwe pleeggezinnen vormt een verklaring voor het stijgende belang van pleegzorg. “Sinds begin dit jaar doorliepen 215 gezinnen het voorbereidingstraject om pleegouder te worden.”, aldus Heselmans. “Dat cijfer strandde in 2014 op 169, waardoor we een toename van 30% opmerken. Maar ook de komende maanden zullen die cijfers niet stilstaan: 236 gezinnen zijn volop bezig met hun vormingstraject of staan te trappelen om eraan te beginnen. Gezinnen die een kind of gezin op de vlucht willen opvangen zijn daar bovendien niet bij meegeteld. Het engagement van Vlamingen voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden is alleszins groter dan ooit. Pleegzorg was nog nooit zo alomtegenwoordig, maar ook nog nooit zo nodig. Nog steeds zijn er hulpvragen waar we geen antwoord op kunnen bieden. Vooral broertjes en zusjes die samen een plekje in een pleeggezin zoeken of kinderen en volwassenen met een beperking is er te weinig aanbod.”

Juridisch statuut

Achter de schermen werkt Pleegzorg Vlaanderen ook volop aan een juridisch statuut en ouderschapsverlof voor pleegouders. “De afgelopen maanden legden een aantal politieke partijen hun wetsvoorstellen neer in het federale parlement en werden hoorzittingen georganiseerd.”, zegt Heselmans.

“De federale meerderheidspartijen, die hun schouders onder het statuut hebben gezet, hopen binnen een aantal maanden te landen. Een vooruitzicht waar we reikhalzend naar uit kijken. Het is immers belangrijk dat pleeggezinnen een positieve start kunnen maken. Een juridisch statuut, beslissingsrecht en recht op ouderschapsverlof kunnen daar bij helpen. En ook de zekerheid dat de band met een pleegkind niet wordt afgebroken nadat het weer thuis kan gaan wonen, zal een absolute meerwaarde bieden voor Vlaamse pleeggezinnen.”

 

www.pleegzorgvlaanderen.be