welzijn & zorg

Omgaan met diversiteit

Tips & tricks

Zorg- en hulpverleners geven vaak aan dat ze de praktische tools missen om in hun werkrelatie met de oudere in te spelen op de toegenomen diversiteit. Dit werkboek reikt concrete cultuursensitieve tools en tips aan.

>> Ann Claeys en Bart Claes, Werkboek cultuursensitieve zorg. Tips en tricks bij cultuursensitieve zorg- en hulpverlening aan ouderen, Politeia, 2017, 192 p., € 20. ISBN 9782509026903.