welzijn & zorg

Onlinehulp: hot in Vlaanderen

Eerste scriptieprijs en aanspreekpunt onlinehulp voorgesteld
10.03.2016
Foto's
An-Sofie Soens

Onlinehulp zit in de lift. Hulpvragers maken meer en meer gebruik van online tools en sociale media. Ook hulpverleners zijn vandaag al online aanwezig. Daarom pakt minister Vandeurzen graag uit met twee initiatieven: de scriptieprijs onlinehulp en een intersectoraal aanspreekpunt onlinehulp. Daarmee zijn zes van de tien stappen van het actieplan onlinehulp gerealiseerd.

Onlinehulp, de toekomst

Voor de nieuwe generatie hulpverleners is onlinehulp zo goed als een evidentie en vele van hen kiezen dit dan ook als thema voor hun scriptie. Deze nieuw verworven kennis wil Vlaanderen laten doorstromen naar het werkveld met de Vlaamse scriptieprijs onlinehulp. De jury selecteerde twee laureaten.

Zelfverwonding in het digitale tijdperk

Ann Neefs studeerde af als psychiatrisch verpleegkundige bij Thomas More en werkt momenteel in het psychiatrisch ziekenhuis in Duffel. In haar bachelorproef waarmee ze de scriptieprijs onlinehulp in de wacht sleepte, focuste zij zich op de ‘Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk. “Wanneer je als leek via een zoekmachine info zoekt over zelfverwonding, krijg je heel wat concrete info. Aan de ene kant kom je veel schokkende verhalen en beelden tegen, websites en fora waar mensen elkaar misschien nog aanzetten tot ergere dingen of waar ze worden weggejaagd of gepest."

"Aan de andere kant zijn er ook veel nuttige tips en plaatsen te vinden waar het contact met lotgenoten mogelijk is. De stap naar hulpverlening kan op die manier makkelijker worden of mensen vinden steun bij elkaar. In mijn bachelorproef wou ik het gebrek aan gepast aanbod aankaarten en oplossingen aanreiken. Via praktisch tips voor wonderverzorging, alternatieven voor zelfverwonding en informatie, wou ik een antwoord bieden op de noden van die specifieke doelgroep”, zegt Ann Neefs. “De organisatie waar ik nu werk, heeft al interesse getoond en denkt erover om inderdaad zo’n website te bouwen of mijn onderzoek te gebruiken als bouwsteen voor andere kanalen.”

Recent lanceerde VUB-professor Imke Baetens www.zelfverwonding.be “Zeker een stap in de goeie richting”, zegt Neefs. “Die website biedt heel wat info over wat zelfverwonding is, wat je als ouder kan doen, vanuit een psychologische benadering. Mijn idee is veel praktischer, dat komt door mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige. Ik zie zeker mogelijkheden om hieraan samen eventueel verder te bouwen in de toekomst.”

Taalbarrières doorbreken tijdens de zwangerschap

Laura Van Cauwenberghe is de tweede laureate, zij krijgt een eervolle vermelding van de jury. Zij stelde vast in haar opleiding als vroedvrouw aan de Arteveldehogeschool, dat er dikwijls moeilijkheden zijn door taalbarrières. Doordat niet alles tot in de puntjes kan uitgelegd worden, begrijpt de zwangere vrouw niet alles en daar lijdt de kwaliteit van de zorg soms onder. Van Cauwenberghe wil dit probleem verhelpen door het gebruik van pictogrammen via een website en/of app.

Beide scripties zijn samen met alle andere inzendingen online te vinden.

Knooppunt-online

Het knooppunt-online is vanaf nu de plaats waar alle info over onlinehulp verzameld, onderzocht en doorgegeven zal worden. Daniella Provost “In 2016 zullen wij ons focussen op het bij elkaar brengen van de nu versnipperde info en allerlei instellingen warm maken voor onlinehulp. We benadrukken da tin onze sector het menselijk contact nooit zal vervangen of afgebouwd worden. Online hulp is een extra tool in onze toolbox om zo gepast hulp op maat aan iedereen die het nodig heeft te kunnen bieden.”

www.knooppunt-online.be is een samenwerkingsverband tussen 5 parteners: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Arteveldehogeschool, Onlinehulpverlening.be, UC Leuven-Limburg en Jongerenbegeleiding Informant.

Meer innovatieve initiatieven van de Vlaamse overheid vind je via www.flanderscare.be