kinderen & jongeren

Op eigen benen

De moeilijke oversteek

In het boek wordt bij drie verschillende groepen de overstap vanuit een instelling naar zelfstandig wonen in detail bekeken. Bij jongeren die vanuit bijzondere jeugdzorg de overstap naar zelfstandig wonen (moeten) maken, bij gedetineerden die de gevangenis verlaten en bij patiënten die ontslagen worden uit een psychiatrische instelling. Op welke manier worden kwetsbare groepen in Vlaanderen ondersteund bij het voorbereiden van, de zoektocht naar en het leven in een zelfstandige woonsituatie? Hoe toegankelijk is de woningmarkt voor hen? Dat zijn de vragen die de auteurs zich stelden.

>> Pascal De Decker, Bruno Meeus, Isabelle Pannecoucke & Jana Verstraete, De moeilijke oversteek. Wonen na een verblijf in bijzondere jeugdzorg, gevangenis en psychiatrie, Garant, 2015, 344 p., € 39. ISBN 9789044132113.