kinderen & jongeren

Opgroeien in een gezin onder invloed

Video's helpen veerkracht van kinderen te vergroten

Heel wat lagereschoolkinderen groeien op in een gezin waar (een van) de ouders kampt met een alcohol- of drugprobleem. De Expertisegroep Ouders onder invloed en het Huis van het Kind Leuven werkten het afgelopen jaar een project uit om via getuigenissen van lotgenootjes en hun ouders de groep van lagereschoolkinderen te informeren en te ondersteunen. Ze maakten hier vijf filmpjes van, met steun van de Koning Boudewijnstichting. 

De Expertisegroep Ouders onder invloed en het Huis van het Kind Leuven willen met dit beeldmateriaal de thematiek op de agenda zetten van scholen en organisaties die werken met deze gezinnen. Naast een filmpje dat algemeen sensibiliseert werden vier themafilmpjes gemaakt die het hulpverleningsproces bij kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek op gang kan trekken of verdiepen. Het algemene filmpje richt zich tot het brede publiek heeft als doel de problematiek bespreekbaar te maken en de rol van de ouder te belichten. Daarnaast wil het elke kijker aanzetten om na te denken over zijn of haar eigen drank- of druggebruik en de impact daarvan op kinderen. 

De themafilmpjes zijn bedoeld om te bekijken in aanwezigheid van een hulpverlener en met toestemming van de ouder. Ze kunnen ook getoond worden aan ouders met een drugprobleem in het kader van een begeleidingsproces. De focus ligt op het vergroten van de veerkracht van de kinderen, doordat ze na het zien van de beelden beseffen dat ze niet alleen zijn. 

Geen slechte ouder

Het is niet omdat je als ouder drugs gebruikt, dat je per definitie een slechte ouder bent. Het is pas als de drugs een impact hebben op je ouderrol dat er een probleem is waar aan gewerkt moet worden. De beelden en getuigenissen benaderen het probleem vanuit een positieve insteek en vanuit de kracht van de ouders. 

Een eerste themafilmpje zoomt in op het druggebruik van de ouders. Kinderen vertellen vanuit hun eigen ervaring over de situatie en hoe ze het druggebruik ervaren. Dit filmpje kan het gesprek over de thuissituatie op gang brengen. Het tweede filmpje gaat dieper in op de emoties die de kinderen kunnen ervaren: angst voor geweld, het onvoorspelbare, het verwarrende, de eenzaamheid die ze ervaren... Het derde filmpje geeft aandacht aan het gezin, de ouder-kind-relatie. Veel kinderen nemen de rol van de ouder over en beginnen zelf te zorgen. Daardoor kunnen ze niet altijd kind zijn. Ze groeien ook op zonder duidelijke regels. Het laatste filmpje focust op het sociale netwerk. Kinderen durven niet altijd vriendjes mee naar huis nemen. De omgeving reageert met onbegrip en veroordeling. Het kind heeft weinig vertrouwen in andere mensen, terwijl steun en veiligheid buiten het gezin van doorslaggevend belang zijn. Contact met leeftijdsgenootjes kan helpen. 

Elk filmpje heeft een handleiding met suggesties voor gebruik. 

http://www.oudersonderinvloed.info