dossier

Dossier dementie: de mens centraal

Dementie is een van de grootste zorguitdagingen van de toekomst. In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie en door de vergrijzing zal dat aantal tegen 2060 nog verdubbelen. 

70 procent van de personen met dementie woont thuis. Voor residentiële opvang wordt pas gekozen als de zorg te complex wordt. Hoe is het met de zorg voor mensen met dementie gesteld? En wat beschouwen de sector, mantelzorgers en mensen met dementie als goede zorg?