ouderen

Mantelkracht helpt mantelzorgers zorgen, ook voor zichzelf

Onderzoeker Liesbet Lommelen ontwikkelde coachingprogramma voor mantelzorgers

Liesbet Lommelen is sociologe en docent binnen de opleiding Ouderencoaching en Sociaal Werk aan de Thomas More Hogeschool. Daarnaast is ze ook onderzoeker bij Vonk3, dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doet naar de derde leeftijd. In dat kader ontstond Mantelkracht, het coachingprogramma dat mantelzorgers helpt zorgen, ook voor zichzelf. 

"Door de vermaatschappelijking van de zorg komt het belang van mantelzorgers nog meer op de voorgrond", vertelt Liesbet. "Mantelzorgers zorgen mee voor ondersteuning van zorgbehoevenden in de vertrouwde omgeving. Het is belangrijk om hen te sterken in hun draagkracht om hun zorgtaak op een fijne manier en kwaliteitsvol vol te houden."

"Als we als samenleving kiezen voor vermaatschappelijking van de zorg - in het beleid en als individuele keuze - dan moeten we ook de kaart van mantelzorgondersteuning trekken en hier geld en middelen voor voorzien. Mantelzorgers zijn op een aantal vlakken extra kwetsbaar. Op sociaal vlak, financieel vlak, mentaal vlak, ... Er is vanuit de overheid heel wat aandacht voor mantelzorgers maar toch vinden ze vaak de weg niet naar de ondersteuning die ze soms nodig hebben. Het aanbod is vaak versnipperd."

Vandaar kreeg Liesbet het idee om de ondersteuning gebundeld aan te bieden. Mantelkracht zet in op lotgenotencontact, informeren, reflecteren, toeleiden naar het hulpaanbod... Sinds 2016 gingen verschillende groepen al aan de slag met de methodiek. Gemeente Kortenaken bracht aan de hand van Mantelkracht een groep van mantelzorgers samen die hun partner verloren. Organisaties of lokale overheden maken Mantelkracht mee bekend, en mantelzorgers worden via de huisarts of mutualiteit gewezen op het bestaan van het programma.

Hoe verloopt een traject wanneer je als mantelzorger instapt? Liesbet: "Idealiter komt een groep lotgenoten tien keer samen, om de twee weken. Omdat groepsdynamica en vertrouwen opbouwen in zo'n groep heel belangrijk is, adviseren we om minstens zes keer samen te komen en daarna nog een vervolgsessie te organiseren.

De doelgroep van Mantelkracht zijn mantelzorgers die een verhoogde draaglast ervaren. "Deze kan 'gemeten' worden met de CSI (caregiver strain index)", legt Liesbet uit. "Mantelkracht kan een antwoord bieden om overbelasting tegen te gaan. Mantelzorgers worden gesterkt in hun zorgtaken door het ervaren van de verschillende insteken: reflectie, oefening, leren van elkaar, informatie,... De deelnemende mantelzorgers geven aan dat ze erg veel zaken blijvend meenemen in hun dagdagelijkse leven. En dat is het uiteindelijke doel, hen sterken in hun taak en zorgen dat ze tot gedragsverandering komen om de zorg blijvend vol te houden."  

 

Het handboek werd uitgegeven bij Politeia.

23 juni is elk jaar de Dag van de Mantelzorger.