ouderen

Projectoproep: jouw verhaal telt

Samen lezen in de ouderenzorg

Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen om in 2022 nieuwe leesbegeleiders te engageren, specifiek gericht op woonzorgcentra en dagverzorgingscentra in Vlaanderen en Brussel. 

Samen Lezen, een initiatief van Het Lezerscollectief, versterkt het leesplezier, maar ook het samenzijn en welbevinden. 
Anders dan in traditionele leesgroepen, waar de deelnemers vooraf al een boek hebben gelezen, wordt bij Samen Lezen de tekst (kortverhaal, poëzie) op het moment zelf luidop voorgelezen, om tussendoor en nadien lees- en luisterervaringen met elkaar te delen. In een vijftiental Vlaamse woonzorgcentra wordt Samen Lezen al georganiseerd. Via leesgroepen komen groepen van maximaal 10 deelnemers samen, op een gezellige plek met een tasje koffie en een koekje. De bewoners, ook mensen met dementie, beleven er plezier aan.
 
Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en helpen de luisteraars om zelf met hun verhaal te komen.
Werk jij in een woonzorgcentrum of dagverzorgingscentrum in Vlaanderen/Brussel? Dien dan ten laatste 6 februari 2022 middernacht je projectaanvraag in!
De jury zoekt 12 woonzorgcentra of dagverzorgingscentra in Vlaanderen en Brussel die Samen-Leessessies willen opzetten voor ouderen. 
 
Cera zoekt projecten:
die bijdragen aan de ambitie van Cera om lokaal het verschil te maken via warme en zorgzame buurten; 
die minstens 15 Samen-leessessies organiseren in een rustige omgeving met koffie/thee en een versnapering voor de deelnemers;
die hun positieve en minder positieve ervaringen willen delen, zodat het Samen Lezen in de ouderenzorg als methode kan verbeterd worden. 
Wat kun je van ons verwachten?
Een vorming tot leesbegeleider, specifiek in de context van ouderenzorg. Deze vindt plaats tussen 22 en 24 april 2022 in Affligem. Deze vorming is gratis, inclusief overnachting en catering.  
Een uitnodiging om gratis deel te nemen aan de jaarlijkse netwerkdag van Het Lezerscollectief op 18 juni 2022.  
Teksten in de vorm van gedrukte en digitale bloemlezingen. Bij de opleiding hoort ook een boekenpakket voor alle deelnemers.
Boeiende uitwisselingen van ervaringen, do’s and don’ts van Samen Lezen in ouderenzorg, samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Het Lezerscollectief. 
Een communicatiepakket om je doelgroep op een fijne manier te bereiken.
 
Timing:
Indienen van het aanvraagformulier: 6 februari 2022 middernacht
Juryoverleg: 23 februari 2022
Bekendmaking van de geselecteerden: 26 februari 2022
Start communicatie over Samen-Leessessies vanaf maart 2022
Opleiding van de leesbegeleiders: 22 - 24 april 2022
Organisatie van minstens 12 Samen Leessessies tussen mei 2022 en december 2023