welzijn & zorg

Prijs voor onderzoek naar welzijn van holebi's en transgenders

UGent en Stad Gent belonen vernieuwende masterscriptie
10.01.2017
Foto's
UGent

Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve ontvingen de Divergent-prijs van UGent en Stad Gent voor voor hun scriptie ‘Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en/of transgenderpersonen’. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

De winnende scriptie beschrijft het psychisch welzijn van holebi’s en transgenders in Vlaanderen. Eerder onderzoek toont immers aan dat holebi’s en/of transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmordgedachten. In hun onderzoek brengen Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve in kaart in welke mate deze doelgroep zelfmoordneigingen vertoont. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de risico’s op zelfdoding te verminderen, en de beschermende factoren te bevorderen. De jury spreekt over een maatschappelijk zeer relevant onderzoek. Dit geldt ook rechtstreeks voor de universiteit en de stad, omdat veel holebi’s en transgenders zich pas outen eens ze aan hogeschool of universiteit gaan studeren, en/of in een grote stad terechtkomen.

De auteurs vonden ruim 1.500 mensen bereid om mee te werken aan het onderzoek – een indrukwekkend aantal voor onderzoek in het kader van een masterproef. Ook diversiteit binnen de bevraagde groep en de hoeveelheid informatie die uit het onderzoek werd gehaald, maakte indruk op de jury. In de scriptie worden concrete beleidsaanbevelingen en uitdrukkelijke voorstellen voor toekomstig onderzoek geformuleerd. "De DiverGent-prijs vestigt onze aandacht op uitmuntende studenten die kiezen voor onderzoeksonderwerpen met een maatschappelijke dimensie. Dit sluit mooi aan bij de visie van een universiteit die streeft naar excellentie en maatschappelijk engagement", aldus Prof. Anne De Paepe, rector van de UGent.

"Naast wetenschappelijke kwaliteit en innovatie is een belangrijk criterium voor het toekennen van de prijs ook de relevantie van het onderzoek voor beleidsvorming. Het thema van de winnende scriptie is eigentijds en relevant. Er is een groeiende aandacht in het stedelijk beleid voor het welzijn van LGBT’s en het bereiken van specifieke doelgroepen met het geestelijke gezondheidsbeleid", zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

Prijs DiverGent

De jaarlijkse DiverGent werd voor de tweede maal uitgereikt. Deze prijs is een samenwerking van Stad Gent en de Universiteit Gent waarbij ze de handen in elkaar slaan voor de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.  De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat UGent-studenten realiseren op vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld. Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 29 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten.

Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve, beiden afgestudeerd als  Master in de Gezondheidsvoorlichting en –bevordering aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, ontvingen als winnaar een cheque van 500 euro als hoofdprijs van de DiverGent scriptieprijs. Jasmien Van der Sype, master in de Rechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, en Lore Goovaerts, master in de Geschiedenis aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, kregen allebei een eervolle vermelding en een attentie. De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Een mooie kans voor de laureaat maar ook een manier om een maatschappelijk relevant onderzoek bij een breder publiek bekend te maken.

www.ugent.be