welzijn & zorg

Samen sterk

Sterktes van mensen

Sterktegericht werken met mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden, levert positieve resultaten op. Dit boek bundelt de beschikbare kennis en reikt handvatten aan om met deze aanpak in de praktijk aan de slag te gaan.

>> T. Vander Beken, e.a., Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden, Maklu, 2016, 182 p., € 25. ISBN 9789046608081.