Nieuw instrument helpt mantelzorgers en professionele zorgverleners elkaar vinden

23 juni: Dag van de Mantelzorg

Op 23 juni wordt naar goede gewoonte de mantelzorger in de bloemetjes gezet. Het merendeel van de zorg in Vlaanderen wordt geboden door familie, vrienden en naasten van mensen met een zorgnood. Om de goede verstandhouding tussen deze zogeheten mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen, liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, twee bijkomende instrumenten ontwikkelen. Enerzijds wordt www.mantelzorgers.be uitgebreid met een luik voor professionals, anderzijds wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een Samenspraakfiche.
 

www.mantelzorgers.be 
Op vrijdag 16 maart van dit jaar werd www.mantelzorgers.be gelanceerd, een handige site voor al wie info wil over het opnemen van de zorg voor een naaste. Nu wordt daar een portaal voor professionelen aan toegevoegd. Op de site vinden zij informatie en materiaal over hoe je als beroepskracht in de zorg goed samenwerkt met mantelzorgers. Huisartsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en iedereen die professioneel in contact komt met mantelzorgers vinden er nuttige tips en een overzicht van publicaties en tools die inspireren. Professionals leren er hoe je aandacht hebt voor mantelzorgers in het dagelijks werk en wie mogelijke partners zijn in het ondersteunen van mantelzorgers. Behalve voor zorgprofessionelen staat er ook informatie voor lokale besturen, werkgevers en onderwijsinstellingen gebundeld.
Benedicte De Koker, onderzoeker en lector aan HoGent en gespecialiseerd in mantelzorg: “Een goede afstemming tussen mantelzorgers en professionelen heeft veel voordelen voor alle betrokkenen. Maar dit komt niet vanzelf en vraagt overleg, wederzijds begrip en erkenning van ieders perspectief. Voor mantelzorgers is het een drempel om de eigen verwachtingen en noden aan te geven. Professionelen moeten oog hebben voor de ondersteuningsnoden van mantelzorgers en voor het opbouwen van een optimale samenwerkingsrelatie. Op die manier wordt gedeelde zorg ook halve zorg.”
Samenspraak
Als resultaat van een onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin komt er na de zomer een fiche om de verwachtingen van de drie stakeholders van goede zorg – persoon met een zorgnood, professionelen en mantelzorgers – op elkaar af te stemmen. ‘Samenspraak’ is een fiche die door de mantelzorger wordt ingevuld en die aanleiding geeft tot gezamenlijk overleg. Zo kan bespreekbaar gemaakt worden wat de mantelzorger doet, moeilijk of belangrijk vindt en kunnen er afspraken gemaakt om de zorg in de beste omstandigheden te kunnen bieden.
"Eens je de 'samenspraakfiche' gebruikt, gaf dit mij als mantelzorger duidelijkheid en rust om de zorg te dragen. Je komt tot een overeenkomst met alle partijen die in de zorg evenwaardig zijn, waarin alle taken besproken en vastgelegd worden. Alle aspecten uit het dagelijks leven komen aan bod. Van boodschappen doen, zorgomkadering, financiële aangelegenheden tot stilstaan bij zelfzorg," aldus mantelzorger Marianne Claeys.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We maken hiermee verder werk van de concretisering van de actiepunten in het mantelzorgplan. Goede zorg op maat van de persoon met een zorgnood is pas mogelijk wanneer alle personen die zorg verlenen goed geïnformeerd zijn en de handen in elkaar slaan. Door een extra module voor professionele zorgverstrekkers aan zijn website toe te voegen, maakt het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg hier werk van. Door het nieuwe instrument ‘Samenspraak’ krijgen personen met een zorgnood, maar ook hun mantelzorgers en professionele hulpverleners een bijkomende kans om hun verwachtingen op elkaar af te stemmen.”