welzijn & zorg

Sterken dan je denkt

Kracht van de sociale professional

Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een centrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, betrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit.

 
>> Marco Brok, Werken met hoofd, hart en handen. Kracht van de sociale professional, SWP, 2016, 160 p., € 23,50. ISBN 9789088506253.