welzijn & zorg

Stop it now!

Preventieve hulp aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten
19.05.2017

De Vlaamse overheid lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Pedofiele gevoelens kies je niet, gedrag kies je wel. Het grootste deel van mensen met pedofiele gevoelens wil nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken echter vaak geïsoleerd en verward. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem.

Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door voorlichtingsacties en informeren, advies geven en ondersteunen via een hulplijn. Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk.

Volgens internationaal onderzoek heeft ongeveer 1% van de mannelijke bevolking zich ooit seksueel aangetrokken gevoeld tot kinderen. Het grootste deel van deze groep wil echter nooit seksueel misbruik plegen. Personen die met deze gevoelens worstelen maar niet tot daden willen overgaan raken vaak geïsoleerd en verward. Het is iets waar ze zelfs niet met hun beste vrienden of huisarts durven over praten. Ze hebben het gevoel nergens terecht te kunnen met hun probleem. Door een luisterend oor te bieden en - wanneer nodig - de drempel naar de hulpverlening te verlagen, kunnen nieuwe slachtoffers worden voorkomen. Daarnaast maakt de sociale omgeving zich soms zorgen over de pedofiele gevoelens of het gedrag van een naaste. Ook zij hebben vaak het idee nergens terecht te kunnen met hun vragen. De hulplijn Stop it Now! biedt daarom ook ondersteuning aan de directe sociale omgeving.

Seksueel kindermisbruik is een wereldwijd probleem. De gekende cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting krijgen 1 op 5 kinderen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de kindertijd. Ongeveer 1 op 10 meisjes en 1 op 20 jongens kunnen zich onder de leeftijd van 18 jaar seksueel misbruik herinneren. De gevolgen voor de slachtoffers zijn erg groot, slachtofferschap moet dan ook worden voorkomen. Minne De Boeck, criminologe UFC : “De bestaande aanpak in Vlaanderen is voornamelijk gericht op bestraffing en behandeling, nadat het misbruik al heeft plaatsgevonden. Er is nog maar weinig aandacht voor de preventieve benadering en het - in de eerste plaats – trachten voorkomen van seksueel kindermisbruik.”

Stop it Now! is een internationaal preventiemodel dat seksueel misbruik wil voorkomen via sociale bewustwording en de ontwikkeling van een hulplijn. Verschillende getuigenissen, onderzoeken en buitenlandse voorbeelden wijzen op het belang van deze preventieve benadering. Want seksueel kindermisbruik mag niet bestaan. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met Stop It Now! lanceert Vlaanderen nu ook een preventief luik aanvullend op het bestaande therapeutische aanbod naar seksuele daders. Het preventieve behandelen van potentiële daders van pedoseksueel gedrag wordt hiermee effectief op de kaart gezet. Stop it now! is een goede start omdat het concept internationaal zijn meerwaarde heeft bewezen. Vanuit Stop It Now! Vlaanderen zal met alle Europese preventieprojecten in het kader van seksueel kindermisbruik actief besproken worden hoe op internationaal vlak de samenwerking verder kan worden aangescherpt.”

Stop it Now! - www.stopitnow.be  – 0800/200 50 - gratis, anoniem en vertrouwelijk

De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u De hulplijn is ook bereikbaar via e-mail: vragen@stopitnow.be

Stop it Now! Vlaanderen wordt uitgebouwd vanuit een breed samenwerkingsverband met als partners I.T.E.R./CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Brussel, UFC (Universitair Forensisch Centrum)/UZA-Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Child Focus, Sensoa, Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet-Icuro, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Departement WVG en het Fonds Gerald Futter beheerd door de Koning Boudewijnstichting.