gezondheid

Is tuberculose terug?

Bijsluiter

Marleen Finoulst is hoofdredacteur van Bodytalk en schrijft voor Weliswaar over gezondheidskwesties. Bedenkingen waar we beter van worden.

Pest, cholera, schurft, tuberculose, pokken! Volgens sommige bronnen brengen vluchtelingen die naar Europa komen allerlei gevaarlijke, besmettelijke ziektes mee. Agenten die asielcentra frequenteren zouden blootgesteld worden aan resistente bacteriën waartegen geen antibiotica is opgewassen. Kampen moeten geëvacueerd worden na uitbraken van levensbedreigende infectieziekten. Om nog te zwijgen van de vluchtelingenkinderen die niet zijn ingeënt en voor wie we onvoldoende vaccins in voorraad hebben …

Zulke onheilspellende berichten voeden het anti-migratiesentiment voortdurend. Extreemrechtse politici waarschuwen voor gevaarlijke importziekten. Makkelijk scoren met gezondheidsrisico’s. Iedere vluchteling met tuberculose haalt de krant. Daardoor lijkt het wel alsof de gevreesde ziekte aan een nieuwe opmars bezig is. Tot in de eerste helft van vorige eeuw was tuberculose een van de belangrijkste doodsoorzaken in België. De ziekte boezemt nog steeds angst in. De ontdekking van de Kochbacil (de bacterie die tbc veroorzaakt) en de introductie van antibiotica maakten de infectie goed behandelbaar en deden de incidentie sterk dalen. Tot op vandaag komt tuberculose alsmaar minder voor. In België bereikten we in 2014 de laagste cijfers ooit: slechts 8,6 gevallen per 100.000 inwoners.

“Asielzoekers behoren tot de meest gescreende en best opgevolgde bevolkingsgroepen in ons land.”

Voor 2015 wijzen de voorlopige cijfers niet op een grote verandering. Van een opmars is geen sprake. Asielzoekers maken ongeveer 10% uit van alle geregistreerde tuberculosegevallen. Wie asiel aanvraagt in België wordt onmiddellijk na aankomst gescreend op tuberculose. Dat gebeurt aan de hand van een longfoto op de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien nodig wordt er een behandeling gestart. Wie niet in aanmerking komt voor een röntgenfoto van de longen, waaronder zwangere vrouwen en kinderen, krijgt een tuberculine-huidtest. Eigenlijk behoren asielzoekers tot de meest gescreende en best opgevolgde bevolkingsgroepen in ons land.

Wanneer ze tuberculose oplopen, doen ze dat eerder na aankomst in ons land. Dat komt omdat tuberculose vooral mensen in armoedige levensomstandigheden treft. Vluchtelingen horen vaak tot die groep. Besmetting met de Kochbacil gebeurt meestal na intens en frequent contact met zieke mensen in een afgesloten, onverluchte en onverlichte ruimte. Daarom lopen mensen die in slechte woonomstandigheden met velen noodgedwongen samenleven op een kleine oppervlakte het grootste risico. De Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen 2035 de sterfte door tuberculose met 95% terugdringen. Voor landen als België, waar de ziekte weinig voorkomt, streeft men tegen dan naar een volledige eliminatie. Voor de Vlaamse overheid en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding is dit een belangrijke beleidsprioriteit. Meer info over tuberculose: www.vrgt.be