Vaccinatie vluchtelingen bij aankomst in België

De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan iedereen die in Vlaanderen verblijft aan. Daarom wordt al geruime tijd gevaccineerd in opvangcentra in Vlaanderen, maar nu zou dat al bij aankomst in België gebeuren. Vaccinatie biedt niet enkel bescherming voor de gevaccineerde, maar ook voor zijn omgeving. De ziektekiemen van een ziek persoon kunnen zich namelijk verspreiden.

Vlaams minister Jo Vandeurzen en staatssecretaris Theo Francken tekenden een protocolakkoord over de vaccinatie van vluchtelingen en asielzoekers bij aankomst in België. Vluchtelingen zullen een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

Om sneller te kunnen vaccineren zal de toediening vanaf heden gebeuren in WTC-II. Dit wil zeggen dat op het moment dat de mensen geregistreerd worden en op tuberculose worden gescreend, ook hun vaccinatiestatus zal worden nagegaan en zij indien nodig gevaccineerd zullen worden. Hiervoor kunnen de vaccins gebruikt worden die voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen beschikbaar zijn.

De binnenkomende vluchtelingen die in aanmerking komen, zullen systematisch een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Voor wie uit Afghanistan of Pakistan afkomstig is, wordt, op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, een extra poliovaccinatie voorzien. Op deze manier kan door België optimaal bijgedragen worden aan de eliminatiedoelstelling voor mazelen in Europa en van uitroeiing van polio wereldwijd.