Vaccinatiegraad in Vlaanderen blijft hoog

Het aantal Vlaamse baby's en adolescenten dat volledig in orde is met alle vaccinaties, blijft erg hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de vaccinatiegraadstudie 2016, die woensdag in aanwezigheid van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) werden voorgesteld. Toch zijn er nog een aantal aandachtspunten. Vlamingen met een laag inkomen of van allochtone afkomst, hinken achterop.

De vaccinatiegraadstudie, die elke vier jaar wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, toont dit jaar opnieuw bemoedigende resultaten. Van alle Vlaamse peuters, van 18 tot 24 maanden oud, is meer dan 85 procent volledig in orde met het vaccinatieschema. Bij de 16-jarigen is dat 70 procent. "Globaal is het Vlaamse vaccinatieprogramma een groot succes. Bepaalde ziektes die vroeger kinderlevens eisten, zijn door de vaccinaties nagenoeg verdwenen", zegt minister Vandeurzen.

Toch stipten de betrokken professoren van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen nog een aantal pijnpunten aan. De vaccinatiegraad voor de mazelen, de bof en rubella blijven volgens de onderzoekers een aandachtspunt. De eliminatiegraad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van 95 procent, wordt daar nog niet gehaald.

Bovendien blijken het inkomen en de afkomst van ouders een belangrijke rol te spelen in de inenting van de kinderen. Jongeren met ouders van allochtone afkomst, Europees of niet-Europees, zijn minder vaak inge├źnt dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Zwangere vrouwen met een gezinsinkomen lager dan 3.000 euro laten zich bovendien minder vaak vaccineren tegen kinkhoest. "Dat blijft inderdaad een pijnpunt, en dat is een algemene problematiek in het preventief gezondheidsbeleid", geeft ook Vandeurzen toe. "We moeten de gezondheidswerkers die met die groepen in contact komen sensibiliseren en op de hoogte brengen van de problematiek. Inzetten op lokale gemeenschappen waarin de mensen leven, is de meest effectieve strategie", besluit de minister.

Wie graag zijn vaccinatiegraad nakijkt, kan dat via www.vaccinnet.be

(Belga)