welzijn & zorg

"Vakantie is een mensenrecht"

Steunpunt vakantieparticipatie haalt drempels weg

Iedereen verdient vakantie: dat is het motto van het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Tot nu toe was dit vooral gericht op mensen in armoede, maar nu worden ook andere drempels aangepakt.

Wat doet het Steunpunt Vakantieparticipatie?

Jeroen Marijsse (projectmedewerker): “We richten ons in de eerste plaats op mensen die in armoede leven. Daarvoor hebben we een breed netwerk uitgebouwd: enerzijds ruim 600 toeristische aanbieders – van Center Parcs tot Plopsaland – die een sociaal tarief aanbieden, helemaal op eigen kosten. En anderzijds 1.600 organisaties die in nauw contact staan met mensen in armoede, zoals OCMW’s en verenigingen waar armen het woord nemen. Vorig jaar hebben 148.000 mensen genoten van een vakantie of daguitstap. Heel wat mensen kennen ons dus al, maar in vergelijking met het totale aantal Vlamingen dat in armoede leeft, blijft dat cijfer bitter laag. Dus blijven we informeren en sensibiliseren.”

En nu moeten jullie ook verbreden.

“De nieuwe beleidsnota stelt dat de toeristische sector toegankelijk moet worden voor iedereen die drempels ervaart. Financieel of fysiek bijvoorbeeld. Maar ook huisdieren of een allergie kunnen een drempel zijn. Onlangs kregen we een telefoontje van een vakantieverblijf aan de kust. Zij hadden een aanvraag gekregen van een groep kinderen met autisme die graag wilden komen logeren, maar nood hadden aan prikkelarme kamers. In overleg hebben ze dat mogelijk gemaakt.”

Critici zullen zeggen: vakantie is een luxeprobleem.

“Dat hoor je soms. Maar vakantie heeft zoveel positieve effecten. Voor mensen in armoede kan het een manier zijn om eindelijk eens te ontsnappen aan de dagelijkse ellende. En voor hun kinderen is het zo fijn om op 1 september te kunnen vertellen dat zij ook een keer op vakantie zijn geweest. Bovendien is vakantie een mensenrecht dat is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Doet Vlaanderen het goed?

“Absoluut. Toegankelijkheid is hier een basisvoorwaarde, een kwaliteitsaspect: alles wat Toerisme Vlaanderen samen met de toeristische sector ontwikkelt, moet de toegankelijkheidstoets doorstaan. En het model van ons steunpunt is wereldwijd een inspiratiebron. Onze directeur gaat vaak naar het buitenland om erover te praten. In het Verenigd Koninkrijk is er nu bijvoorbeeld de Holidays Matter-campagne die op ons geïnspireerd is.”

www.vakantieparticipatie.be