welzijn & zorg

Van integrerend naar integraal

Integrerende verlpleegkunde

De auteurs gaan na wat integrerende verpleegkunde betekent voor de gezondheidszorg van vandaag. Ze beperken zich niet tot het ziekenhuis, maar nemen ook ouderenzorg, thuiszorg en psychiatrische zorg onder de loep.

 >> Mieke Grypdonck & Walter Sermeus, Integrerende verpleegkunde revisited. Hefboom tot integrale zorg, Acco, 2016, 200 p., € 22,20. ISBN 9789033493430.