welzijn & zorg

Van klacht naar kracht

Oplossingsgericht begeleiden

Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken.

>> Elke Gybels & Rik Prenen, Van klacht naar kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden, LannooCampus, 2015, 198 p., € 24,99. ISBN 9789401427197.