welzijn & zorg

Vaster verbonden

Verbondenheid in de hulpverlening

In dit boek geven docenten en studenten op een bevlogen manier
hun ervaringen en praktijkinzichten over verbondenheid weer en de
manier waarop ze versterkt kan worden.

>> Vera Van Hove & Ronny Dierendonck, Verbondenheid in de hulpverlening, Garant, 2017, 186 p., € 27,90. ISBN 9789044135015.