ouderen

Verhalen uit het verleden

Ik weet nog goed...
19.10.2016

Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina’s is in het boek een praktisch deel opgenomen, ‘Aan de slag’. Dat bestaat uit talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen te kunnen werken.