kinderen & jongeren

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

mijnvertrouwenspersoon.be

Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

‘Zotte dingen deel je met iedereen. Maar met wie kan je serieuze dingen delen als je het moeilijk hebt?” Dat is de slagzin van de campagne die zich rechtstreeks richt op jongeren en ouders in de jeugdhulp. De site www.mijnvertrouwenspersoon.be geeft toegankelijke informatie voor minderjarigen, ouders en vertrouwenspersonen.

“Morgen heb ik een afspraak bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Ik zou graag mijn tante meenemen, want die kan goed verwoorden wat ik wil.” - Marco

Wat is een vertrouwenspersoon? 

Dat is iemand waar de minderjarige vertrouwen in heeft en bij wie hij zich goed voelt. De vertrouwenspersoon luistert en kan deelnemen aan gesprekken. Hij steunt waar het kan en helpt verwoorden wat de jongere niet gezegd krijgt. Hij kan contact opnemen met de hulpverlener(s) van de minderjarige. Kortom, hij ondersteunt bij de uitoefening van de rechten, zoals recht op informatie, recht op toegang tot het dossier, enzovoort.

Zo'n vertrouwenspersoon kan een belangrijke schakel zijn om de hulpcontinuïteit te verbeteren en zogenaamde breuken in de hulpverlening te vermijden. Een jongere heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon, maar hij is niet verplicht om er één aan te duiden.

Wie kan vertrouwenspersoon zijn?

 “Ik voel mij niet zo goed in mijn vel en wil er graag met iemand van het CLB over praten. Maar ik durf niet alleen te gaan.”  - Stefanie

Een jongere kan zijn vertrouwenspersoon vrij kiezen, al moet die wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet meerderjarig zijn en niets te maken hebben met de hulp die een jongere nu krijgt. Hij moet ook een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen. De jongere kiest iemand met wie hij een goede band heeft, bij voorkeur uit het eigen netwerk. Word je zelf door een minderjarige aangesproken om vertrouwenspersoon te worden, dan vind je meer informatie op www.mijnvertrouwenspersoon.be . Voor jongeren die zelf geen vertrouwenspersoon kunnen vinden, wordt tegen eind 2017 een pool van vertrouwenspersonen voorzien.