welzijn & zorg

Vlaamse scriptieprijs onlinehulp gelanceerd

12.11.2015

Flanders' Care lanceert de Vlaamse scriptieprijs onlinehulp. Met die scriptieprijs wil de Vlaamse overheid het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen stimuleren.

 

Onlinehulp zit in de lift. Hulpvragers maken meer en meer gebruik van online tools en sociale media en ook hulpverleners zijn online meer aanwezig. Voor de nieuwe generatie hulpverleners lijkt onlinehulp bijna een evidentie en vele van hen kiezen dit dan ook als thema voor hun scriptie. Deze nieuw verworven kennis willen we laten doorstromen naar het werkveld met deze Vlaamse scriptieprijs onlinehulp. De Vlaamse overheid wil zo het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis over onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen verder stimuleren.

Alle onderwerpen die te maken hebben met onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid komen in aanmerking.

Enkele voorbeelden: het inzetten in hulp- en zorgcommunicatie van chat, e-mail, sociale media, gaming, dagboeken, therapeutische hulpverlening, outreaching, blended hulp.

Alle mensen die een bachelor- of masterproef geschreven in het academiejaar 2014-2015 met als thema Onlinehulp voor welzijn of gezondheid kunnen hun werkstuk indienen.

De uitreiking van de prijs gebeurt in februari 2016 door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Meer info via Flanders' Care

Flanders' Care is een programma van de Vlaamse overheid dat streeft naar een verbetering van de zorgkwaliteit door - via innovatie - verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie te stimuleren.