gezondheid

Warme dagen

Vlaams warmteactieplan
16.05.2017

Zijn er warme dagen op komst, dan zullen intermediairs sneller dan vroeger een waarschuwing krijgen en tips over hoe om te gaan met de warmte. Een nieuwe campagne “warme dagen” roept iedereen op om ook bij warm weer voor elkaar te zorgen, met extra aandacht voor ouderen, zieken, alleenstaanden of kinderen.

15 mei start zoals elk jaar de waakzaamheidsfase van het warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering om waakzaam te zijn tijdens warme zomerdagen. Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.

De website warmedagen.be geeft een aantal tips om gezondheidsproblemen op warme dagen te vermijden:

  • Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Misschien hebben ze wat boodschappen (fruit, drinkwater, verse groenten) nodig.
  • Help ook baby’s en jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).

De meeste mensen lopen geen hoog risico wanneer ze de tips toepassen.  Blijf wel altijd alert, ook als je niet tot een risicogroep behoort.

>> www.warmedagen.be