kinderen & jongeren

Warme steden hebben aandacht voor mentaal kwetsbare jongeren

Naar betere geestelijke gezondheid en meer veerkracht
14.12.2016
Foto's
An-Sofie Soens

Hoe versterk je de geestelijke gezondheid van (kwetsbare) jongeren? Vijf Vlaamse pilootsteden bouwen een langetermijnbeleid uit en maken samen met hun lokale partners werk van een warme stad waar kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen.

In opvolging van het pilootproject ‘Warme Steden – Antwerpen’ wordt in vijf Vlaamse centrumsteden (Gent, Brugge, Leuven, Genk en Turnhout) gewerkt aan een betere geestelijke gezondheid van jongeren. Warme Steden wordt mogelijk gemaakt door het Fonds GaVoorGeluk, en is een samenwerkingsverband tussen VIGeZ, LUCAS, de Vlaamse Logo’s en uiteraard de vijf betrokken centrumsteden. Samen bouwen ze aan een ondersteunende omgeving voor jongeren en hopen ze alle steden en gemeenten in Vlaanderen te kunnen inspireren tot een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat de veerkracht van jongeren versterkt.

“Warme Steden is een integrale aanpak om het welbevinden van kinderen en jongeren in steden en gemeenten te versterken. Dat gebeurt op maat van elke gemeente en haar bevolking. Telkens wordt gekeken wat de specifieke behoeften zijn in de stad, welk aanbod er is en wat er moet bijkomen”, zegt Chantale Van Audenhove, directeur van LUCAS.

LUCAS staat in voor de wetenschappelijke begeleiding en evaluatie. Het pilootproject loopt tot 2019 en wordt na evaluatie breder verspreid in Vlaanderen. “De eerste fase van het onderzoek is nu achter de rug, met name de ‘concept mapping’. De centrumsteden hebben elk hun prioriteiten inzake een betere geestelijke gezondheid voor jongeren opgemaakt”, zegt Chantal Van Audenhove.

Enkele prioriteiten van Gent Warme Stad

  • Psychische problemen uit de taboesfeer te halen
  • Het hulpverleningsaanbod toegankelijker maken: laagdrempelig, anoniem en betaalbaar; en hulp aanbieden in de leefomgeving van kinderen/jongeren
  • Meer aandacht hebben voor de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden en talenten en krachten van jongeren een centralere plaats te geven
  • Deskundigheidsbevordering van ouders en hulpverleners (breed) rond mentaal welzijn en psychische problemen bij kinderen/jongeren.

Gent is een van de vijf Vlaamse steden die proefdraaien in dit project. Sarah Peene van Gezond Plus en Sara Symoens van Stad Gent leggen uit wat dat voor hun stad betekent: “In de eerste fase werd een zo groot mogelijke groep betrokken om prioriteiten te bepalen voor onze stad. Zowel mensen uit de gezondheidsraad, kinder- en jeugdsector, geestelijke gezondheidszorg en CLB, als jongeren zelf werden gehoord. Met al die input en de tool van LUCAS gingen we aan de slag om onze prioriteiten en clusters van thema’s te bepalen. Aan die prioriteiten worden dan concrete acties gekoppeld in het actieplan”, zegt Sarah Peene.

Warme steden is een gecoördineerde aanpak tussen alle actoren in de stad die jongeren omkaderen: ouders, school, jeugd- en welzijnsorganisaties, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, stadsdiensten. “Bij het welzijn van kinderen en jongeren wordt al snel naar de school gewezen, maar de hele gemeenschap is betrokken partij. Een van de dingen die steeds naar boven komen is de toegankelijkheid van het hulpaanbod. Een betere bekendmaking kan hier al een groot deel helpen en daarmee samenhangend: het blijven doorbreken van het taboe op geestelijke gezondheidsproblemen. Meer zichtbaarheid en (h-)erkenning kan mee voor een beter begrip en snellere gepaste hulp zorgen”, zegt Sara Symoens.

Diezelfde verbeterpunten zien we ook als het gaat om geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. “Het taboe blijven doorbreken is zeker van belang, voor elke doelgroep. Daarnaast is de situaties van kinderen en jongeren natuurlijk nog iets specifieker. Door hun leeftijd en leefwereld beleven ze veel emoties op korte tijd. Ook daar heeft een warme stad oog voor”, zegt Sarah Peene.