welzijn & zorg

Wat heb jij nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen?

Onderzoek: noden eerste lijn
12.07.2017

Het Cedric Hèle Instituut voert, in opdracht van Vlaams minister Vandeurzen, een onderzoek naar de noden van de eerstelijnszorgverleners in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten. Dit onderzoek kadert binnen de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg. .

Met dit onderzoek wilt het CHi nagaan welke ondersteuning de eerstelijnszorgverlener nodig heeft om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten op te nemen. Op basis van de resultaten wordt een rapport opgemaakt met beleidssuggesties en wordt het opleidingsaanbod van het CHi aangepast, zodat zorgverlners de nodige ondersteuning krijgen om kwaliteitsvolle zorg te (blijven) bieden.

Het onderzoek kadert binnen de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg waarbij er een verschuiving zal gebeuren van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Daarbij komt dat kanker evolueert naar een chronische ziekte en dat de zorg vanuit het ziekenhuis waar mogelijk verschuift naar de thuiszorg. Eerstelijnszorgverleners worden dus steeds meer betrokken in de zorg voor kankerpatiënten en naasten en dit in verschillende fases van hun ziekteproces.

Neem deel door deze korte enquête in te vullen tegen 15 september 2017. Dit duurt slechts 10 minuten. Meer informatie op www.chicom.be of via ellen.daly@cedric-heleinstituut.be.