Week van de Geestelijke Gezondheid

Sensibilisering met postkaarten, boeken, debat en babyrompertjes

Om de geestelijke gezondheidszorg op de kaart te zetten en psychische problemen (nog beter) bespreekbaar te maken, vinden in de Week van de Geestelijke Gezondheid honderden acties plaats in Vlaanderen, waaronder een postkaartencampagne. Tien ambassadeurs, vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, steunen de campagne 'Ik ben er voor jou / jij bent ok'.

"'Zorg voor elkaar. Zorg voor veerkracht' beperkt zich bewust niet tot de sector van de geestelijke gezondheidszorg", verduidelijkt Marlien De Coen van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. "Veerkracht is, meer dan ooit, overal nodig. Een derde van de Vlamingen kampt met psychische problemen, blijkt uit de gezondheidsenquête. Het wordt dus tijd om de symbolische muren tussen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de algehele samenleving te doorbreken. Je aarzeling overwinnen en een simpele, steunende boodschap uitwisselen met andere mensen is een eerste stap in de goede richting."

Centraal in de campagne staat dus een postkaartenacties met zowel fysieke als elektronische kaartjes. De campagne wordt dit jaar ook gesteund door tien ambassadeurs, vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, en één super-ambassadeur: Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). En verspreiden de boodschap in filmpjes. Zorgorganisatie Emmaus roept op om positieve kritiek niet op te sparen voor functioneringsgesprekken, maar er een dagelijks gewoonte van de maken. Boerenbond stimuleert dan weer om tijdig en proactief sluimerende problemen aan te pakken 'en de veer niet eerst volledig uit te rekken'. Chiro tipt om bij vragen over hoe het met iemand gaat, ook te luisteren naar het antwoord. Op www.samenveerkrachtig.be staan ambassadeursfilmpjes en kunnen e-postkaarten gedownload en verstuurd worden, en er worden ook fysieke postkaartjes verspreid.

Focus op postnatale depressie

Een kind krijgen is een heuglijke gebeurtenis, maar tegelijk zorgt het voor een enorme verandering in het leven van de jonge ouders. In sommige gevallen leidt dit tot een postnatale depressie bij moeders. Om kersverse ouders hiervoor te sensibiliseren starten Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met een campagne.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondersteunt de campagne. Hij overhandigde vorige week het eerste van 1.000 rompertjes die uitgedeeld worden om de campagne bekendheid te geven.

“Deze campagne past naadloos in de week van de geestelijke gezondheid. Dit initiatief richt zich specifiek tot een belangrijke doelgroep: zwangere of pas bevallen ouders. Het risico is het grootst wanneer de baby tussen 6 weken en 1 jaar oud is. Ook partners kunnen ermee te kampen krijgen”, aldus minister Vandeurzen.

 

 

Al te gek – Psychose tussen brein en samenleving

Er rust nog altijd een taboe op ernstige psychische problemen, terwijl 1 op 4 van ons ermee te maken krijgt. In zijn nieuwe boek geeft bioloog en filosoof Geerdt Magiels inzicht in de problematiek van psychose en van mensen die psychisch afwijken van de 'norm'. Het boek kadert in de nieuwe campagne van Te Gek!?, 'Psychose ontwikkeld' en zal uitgebreid aan bod komen tijdens de debatavond Van dwang naar veerkracht in de psychiatrie op woensdag 12 oktober in Muntpunt Brussel.

Met 'Al Te Gek' wil Geerdt Magiels aan de hand van gesprekken met specialisten-psychiaters en ervaringsdeskundigen de lange weg schetsen die de voorbije decennia is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan waar wij als maatschappij tekortschieten. Want als dit boek één ding duidelijk wil maken, is het dat gekte in een klein hoekje schuilt en dat we er allemaal van kunnen leren. Of zoals journaliste Malou van Hintum schreef: "Als we allemaal honderd procent normaal waren, dat zou pas écht gek zijn."

Christophe Vekeman neemt de fakkel over van Ish Ait Hamou en schrijft tweede novelle voor Te Gek!?: Gezellig is anders

In januari 2016 zette Ish Ait Hamou met Als je iemand verliest die je niet kan verliezen de toon van de duurzame samenwerking die uitgeverij Manteau aanging met Te Gek!?, de organisatie die zich al jaren inzet voor de doorbreking van de taboes en het stilzwijgen rond psychische problemen door te streven naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid. In de Week van de Geestelijke Gezondheid verschijnt de tweede novelle in deze reeks: niemand minder dan Christophe Vekeman nam de pen ter hand en schreef het opvallende Gezellig is anders.

Ralph, zesendertig jaar, cameraman voor een regionale televisiezender en minnaar van een getrouwde vrouw, besluit op een dag de kwaadaardigheid van de mensen in het algemeen en die van hemzelf in het bijzonder niet langer voor lief te nemen. Van nu af aan heeft hij nog slechts één streefdoel in zijn leven: het creëren van wat hij zelf hardnekkig als ‘gezelligheid’ aanduidt. De gevolgen zijn op zijn zachtst gezegd drastisch te noemen.

www.tegek.be

Illustraties
Vlaamse overheid