Week van de pleegzorg

Een op drie kandidaten zet door met procedure om vluchtelingen op te vangen

Pleegzorg Vlaanderen heeft cijfers vrijgegeven rond het project ‘Geef de wereld een thuis’. Twee maanden na de startdatum meldden 1.800 gezinnen zich aan om een kind, jongere of gezin op de vlucht op te vangen. Eén op drie gezinnen kwam ook naar een specifieke infosessie rond de opvang van vluchtelingen, 169 kandidaten staan al aan de start van het screeningstraject.

De Week van de Pleegzorg, een traditioneel moment om stil te staan bij het reilen en zeilen binnen de Vlaamse pleegzorg. “Net als bij heel wat andere organisaties binnen de hulpverlening stond ook pleegzorg de afgelopen maanden prominent in het teken van de vluchtelingencrisis.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Begin september lanceerden pleegzorg het pilootproject ‘Geef de wereld een thuis’, waarbij gezinnen zich konden aanmelden om een kind, jongere of gezin op de vlucht op te vangen in hun gezin.”

Twee maanden na de start van het project vonden al 596 gezinnen de weg naar een van de eenentwintig specifieke infosessie rond de opvang van Niet-Begeleide Minderjarigen of vluchtelingengezinnen die overal in Vlaanderen georganiseerd werden. “Eén op zes voelde zich aangesproken om een gevlucht gezin op te vangen in huis, 505 gezinnen ontdekten wat de opvang van een NBMV zou kunnen betekenen”.

Screeningstraject

De komende weken starten kandidaat-gezinnen over heel Vlaanderen aan het screeningstraject voor de opvang van vluchtelingen. “Maar liefst 169 gezinnen gaf meteen na de infosessies te kennen dat ze wilden doorgaan met het traject en beginnen aan de voorbereiding.”, zegt Heselmans. “We verwachten dat dat aantal nog zal stijgen in de loop van de komende weken en maanden, want ook dan zullen we nog verder inzetten op de opvang van vluchtelingen. Kandidaat-gezinnen worden gescreend en voorbereid aan de hand van een aantal persoonlijke gesprekken en vormingsmomenten. Belangrijk daarbij is dat gezinnen een realistisch beeld meekrijgen over de opvang van een kind of gezin op de vlucht. Maar we geven ook ankers mee die gezinnen kunnen gebruiken wanneer er moeilijkheden optreden, wanneer ze op culturele verschillen botsen of trauma’s naar boven komen.” Geschat wordt dat midden januari de eerste gezinnen zullen klaarstaan om Niet-Begeleide Minderjarigen op te vangen in hun gezin.

Impulsief

Het afhaken van twee derde van de kandidaten leidt niet tot ongerustheid bij Pleegzorg Vlaanderen. “De aantallen stroken met de cijfers die we ook bij pleegzorg in het algemeen optekenen.”, aldus Heselmans. “Eén op drie van de kandidaten die zich aanmeld als kandidaat-gezin komt ook daar effectief naar een infosessie en ook daarna nog is er een natuurlijke uitstroom. Factoren die daarvoor zorgen, zijn onder meer de reactiesnelheid waarmee gezinnen zich kandidaat stellen. Vaak start die vanuit een impulsieve nood en staan gezinnen pas later stil bij de implicaties van de opvang voor een Niet-Begeleide Minderjarige of een vluchtelingengezin. Bovendien is het ook belangrijk dat alle gezinsleden achter de keuze staan om pleeggezin te worden en ook daar merken we soms wat terughoudendheid. Tot slot is een gebrek aan tijd voor het intensieve voorbereidingstraject een element om een kandidatuur al dan niet tijdelijk stop te zetten. Duidelijk is wel dat alle gezinnen die zich kandidaat stellen, een ongelooflijk warm engagement tonen, wat de verdere uitkomst ook mag worden.”

 

www.pleegzorgvlaanderen.be