gezondheid

Welk effect heeft het milieu op onze gezondheid?

Vlaams onderzoek naar relatie tussen ziekte en milieufactoren
13.01.2017
Foto's
Wikimedia communs

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil met twee nieuwe initiatieven de impact van het milieu op onze gezondheid monitoren. Een partnerorganisatie zal onder andere de impact van mobiliteit en de omgeving binnenshuis op onze gezondheid  onderzoeken. Daarnaast wordt de rol van milieufactoren onderzocht op ziektes waar patiënten zich mee bij de huisarts aanmelden. "Voor beide projecten samen gaat het om een investering van 2.840.000 euro tot 2020 om een betere milieugezondheidszorg waar te maken in het lokale beleid", aldus Vandeurzen.

Nieuwe partnerorganisatie milieugezondheidszorg

De voornaamste doelstelling is het voorkomen en vroegtijdig opsporen van milieugezondheidsschade door onderzoek binnen verschillende thema's: ‘risicoanalyse’, ‘binnenmilieu’, ‘medisch milieukundige aandachtsgebieden – hotspots’ en ‘gezondheidsimpact mobiliteit’. “Het is ons doel om (milieu)gezondheidszorg dichter bij de Vlaming te brengen, op lokaal niveau. Dat doen we door gezondheidszorg te integreren in beleidsdomeinen waar we alle dagen mee in aanraking komen zoals verkeer, ruimtelijke ordening en onderwijs”, zeg Vlaamse minister Vandeurzen. De partnerorganisatie zal zorgen voor een praktische invulling van het milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen. De beheersovereenkomst voor de partnerorganisatie milieugezondheidszorg werd afgesloten met het samenwerkingsverband ‘Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen – de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie’.

Onderzoek naar de relatie tussen ziekte en milieufactoren

Het Academisch Centrum HuisartsGeneeskunde van de K.U. Leuven (INTEGO) heeft de opdracht gekregen om via zijn netwerk de gezondheid van de Vlaming op te volgen in relatie tot milieufactoren. Het kan hiermee het lokale beleid adviseren om de impact van milieufactoren op de volksgezondheid op te vangen. INTEGO heeft gedurende bijna 20 jaar een databank opgebouwd met ongeveer 3 miljoen diagnosen, 27 miljoen laboratoriumgegevens en 12 miljoen gegevens in verband met medicatievoorschriften. De data worden jaarlijks opgehaald in huisartsenpraktijken in Vlaanderen. De nieuwe opdracht is om deze gegevens te linken aan milieufactoren en de relatie milieufactoren-ziekte op te volgen op lokaal niveau.