welzijn & zorg

“Wij betrekken ook huisartsen en apothekers bij een zorgzame buurt”

Leuven organiseert lokale netwerken
27.08.2021
Foto's
Tim Buelens

Leuven investeert al lange tijd in zorgzame buurten. Tijdens de coronacrisis kreeg de hulpbereidheid van de Leuvenaars een extra impuls. Leuven Helpt verduurzaamt de initiatieven en brengt hulpvrager en de vrijwilliger uit de buurt  met elkaar in contact.

Met Leuven Helpt heeft de stad Leuven een centraal meldpunt voor alle Leuvenaars gecreëerd. Bewoners met een hulpvraag en mensen die iets voor een ander willen betekenen kunnen er terecht. De hulpvraag wordt doorgegeven naar het buurtniveau waar het lokale buurtcentrum, lokaal dienstencentrum of een andere partner voor de matching zorgt met een vrijwilliger uit de buurt.

“We proberen steeds mensen uit dezelfde buurt aan elkaar te koppelen”, zegt Eline Vanhaverbeke,  deskundige vrijwilligerswerk van de stad Leuven. “Op die manier creëren we ook een lokaal netwerk van mensen die elkaar kennen als ze elkaar op straat tegenkomen. Dat zorgt voor een warme en betrokken sfeer en past in het ideaal van een zorgzame buurt.”

Als het nodig is, dan brengen de medewerkers van de buurtcentra eerst een bezoekje aan de hulpvrager voor ze de hulpvrager en vrijwilliger aan elkaar voorstellen.  

Brugfunctie vervullen

De stad Leuven krijgt heel veel hulpvragen. Vorig jaar ging het om duizend vragen tussen maart en december. “Dat was in volle coronacrisis”, zegt Eline Vanhaverbeke. “Niet alle vragen waren geschikt voor de burenhulp van Leuven Helpt. Als mensen professionele hulp nodig hebben, verwijzen we hen door naar de bevoegde instanties of leggen we de link met het geïntegreerde breed onthaal.”


Vrijwilligster Malin brengt eten naar iemand die even niet zelf kan koken.

Wat wel in aanmerking komt, zijn vragen van mensen die hulp nodig hebben voor een kleine klus in huis of die op zoek zijn naar een buurtbewoner om samen een wandeling te maken. Een andere mogelijkheid: je breekt je been en hebt hulp nodig heeft bij het boodschappen doen.

“De coronacrisis heeft de hulpbereidheid van de Leuvenaars een extra impuls gegeven”, vult beleidsadviseur welzijn en zorg Ann Clé aan. “Leuven Helpt blijkt een perfect middel om onderlinge burenhulp te stimuleren en te ondersteunen. Er werd beslist om hier blijvend op in te zetten.”

Ook de huisartsen, apothekers en medewerkers van Thuiszorg spelen een belangrijke rol. Ann Clé: “Zij zijn vaak de eersten die zien dat een bewoner hulp nodig heeft en kunnen met toestemming van de betrokkene een hulpvraag indienen.”

Vrijwilligers hebben eveneens een signaalfunctie. Soms begint het bij een overzichtelijke hulpvraag, maar gaat de bewoner snel achteruit en moet er professionele hulp worden opgestart.

Hoe komt het dat buren Leuven Helpt nodig hebben en elkaar niet rechtstreeks weten te vinden? “Dit heeft alles met vraagverlegenheid te maken”, zegt Ann Clé. “Niet iedereen durft aan zijn rechtstreekse omgeving toe te geven dat het alleen niet lukt. En aan de andere kant zijn mensen soms ook geremd om hulp aan te bieden. Leuven Helpt vervult een brugfunctie.”