welzijn & zorg

99% van alle gedetineerden in België komt ooit vrij

VIER-programma 'Ooit Vrij' kijkt achter de schermen van de gevangenissen

Vanaf vanavond (om 20u35) worden op VIER gedetineerden gevolgd op hun weg naar buiten in de reeks 'Ooit Vrij'. De makers van het programma zochten een jaar lang antwoorden op vragen als: hoeveel jaar cel riskeert iemand? Hoe snel kan iemand weer vrijkomen? Wie beslist wie de gevangenis mag verlaten? Hoe kan het dat een penitentiair verlof soms helemaal misloopt? 

'Ooit Vrij' zoomt in op het verleden van de gedetineerde, analyseert het heden en kijkt mee hoe geoordeeld wordt of de gedetineerde eventueel klaar is om de gevangenis te verlaten nog voor zijn straf volledige uitgezeten is. Hoe bepaal je of iemand klaar is voor een leven buiten de gevangenis? Wat is het risico voor de maatschappij? Belangrijk om weten: de voorbereiding van de vrijlating begint op de dag dat iemand opgesloten wordt in de gevangenis. Directeur-Generaal van het Gevangeniswezen Rudy Van De Voorde beaamt dit: "Bij de terugkeer van de gevangenen naar het gewone leven wordt steeds gezocht naar het juiste evenwicht tussen de belangen van de gedetineerde, die van de samenleving, en die van de slachtoffers. Hoe vlot de terugkeer naar de maatschappij verloopt, hangt af van de gedetineerde zelf, maar ook van de omkadering buiten de gevangenis. De reeks toont het belang hiervan duidelijk aan." 

Elke gedetineerde wordt ooit weer iemands buur. En wat voor buur verkiezen we dan? Iemand met zicht op een job, met contacten met zijn familie en gecontroleerd door justitie, of iemand die jarenlang geïsoleerd geleefd heeft zonder omkadering en misschien al gauw opnieuw in de fout gaat?

De reeks toon intieme gesprekken over misdaden, de man of de vrouw achter die misdaden, en wat een mogelijke vervroegde vrijlating met hen doet. We zien het leven achter de tralies, maar ook de eerste stappen richting vrijheid. Gedetineerden worden gevolgd wanneer ze nieuwjaar vieren tijdens hun penitentiair verlof, tijdens een sollicitatie, tijdens een laatste bezoek aan een terminaal zieke vader of stappen mee de gevangenis uit, de vrijheid tegemoet. Met dat alles gaan complexe emoties gepaard. Bij sommigen roept de vrijheid dromen op, anderen staan er angstig tegenover.  

Voor de nieuwe reeks openden vier gevangenissen hun deuren voor de cameraploegen: Brugge, Wortel, Dendermonde en Leuven Hulp.