welzijn & zorg

Apothekers begeleiden patiënten naar gepaste hulp

Het Uur van de apotheker
28.05.2021
Foto's
Bob Van Mol

Met een gemiddelde van 100 patiëntencontacten per dag, zijn apothekers perfect geplaatst om mensen te informeren, te sensibiliseren, en signalen van psychosociale noden en familiaal geweld op te merken. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maakt 120.000 euro vrij om apothekers in deze rol verder te versterken.

Het project draagt de naam #CAVASa. Het is een samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de CAW’s. In het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal stappen apothekers uit twee eerstelijnszones in een traject om die signalen die vragen om extra hulp nog beter te leren herkennen en cliënten te begeleiden naar gepaste hulp. Apotheker Karen van Zorgzaam Leuven werkt samen met een outreachend werker van lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle in een multidisciplinair team. Ze helpt patiënten door hun netwerk uit te breiden of door te verwijzen naar de juiste zorg. “Als lokale huisapotheker hebben we een goede band met onze patiënten. Mensen zijn blij dat er naar hun hulpvragen geluisterd wordt, zeker in deze tijd. Wij willen meer doen dan alleen medicatie afleveren, want voor veel mensen is de apotheker een van de weinige vertrouwde gezichten waar ze hun verhaal kwijt kunnen.”