welzijn & zorg

Bevraging online hulpverlening tijdens de coronacrisis

Hoeveel online veerkracht heeft jouw organisatie?

De coronamaatregelen maakten face-to-facecontacten in zorg en welzijn de voorbij maanden moeilijker of zelfs onmogelijk. Maar misschien gebruikte jouw organisatie wel online tools om cliënten en patiënten te blijven bereiken? Steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en Netwerk Onlinehulp Vlaanderen willen er graag meer over weten om organisaties in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen.

Via de Bevraging online veerkracht van welzijns- en zorgorganisaties in coronacrisis willen de steunpunten zicht krijgen op hoe onlinetools werden ingezet om de communicatie met de doelgroep te realiseren. Op basis van de resultaten zal het ondersteuningsaanbod rond onlinehulp geactualiseerd worden en worden beleidssignalen voor een nog betere onlinehulp in zorg en welzijn doorgegeven. 

Je kan deze bevraging invullen tot en met 10 juli 2020. Het invullen van deze bevraging duurt ongeveer 15 minuten.
Met vragen kan je terecht bij Philippe Bocklandt

Deze bevraging is een initiatief van SAM – steunpunt Mens en Samenleving, Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg en Netwerk Onlinehulp Vlaanderen.