welzijn & zorg

Corona-maatregelen beschikbaar in andere talen en helder Nederlands

De maatregelen tegen het coronavirus zijn nu ook beschikbaar in meerdere talen en in Klare Taal Nederlands. Het gaat om maatregelen en FAQs voor burgers: over hygiëne, social distancing en de restricties in het openbare leven. 

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. De informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, zijn daarom beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands, in Vlaamse Gebarentaal en worden ondersteund door audio, video en posters. 

Je vindt de informatie op drie websites: 

  • Webpagina van het federale crisiscentrum: informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen
  • Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering: informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen; affiches voor handelszaken
  • Webpagina van Wablieft: informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands 

De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie. 

De toegankelijke informatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen heel wat partners: het federale crisiscentrum NCCN, Wablieft en de sociale tolk- en vertaaldiensten van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, IN-Gent, SetisWallon en SetisBruxelles

Aandachtspunten voor gebruikers: 
• Er doen veel informele vertalingen de ronde. Als je die wil gebruiken: check steeds of de tekst gaat over de laatste geldende maatregelen. Maak ook duidelijk dat het om een informele vertaling gaat. De Vlaamse en de federale overheid zullen deze vertalingen niet checken of zelf verder verspreiden.
• Als je zelf vertalingen verspreidt of overneemt op een website, verwijder dan elke keer de oude vertalingen.