welzijn & zorg

Drie jaar na de aanslagen

Slachtoffercoördinator zorgt voor afstemming hulp

Vandaag is het 3 jaar geleden dat de aanslagen in Zaventem en Maalbeek plaatsvonden. Voor velen wordt het een dag om stil te staan en te herdenken. Recent werd een slachtoffercoördinator aangesteld die de hulp van de verschillende organisaties op elkaar afstemt. 

Vlaanderen heeft nu een slachtoffercoördinator die na een aanslag of natuurramp de psychosociale nazorg aan slachtoffers door Vlaamse en Brusselse diensten zal stroomlijnen. Charlotte Plancq is sinds december 2018 aan de slag.

Plancq zal zelf geen individuele ondersteuning aan slachtoffers geven. Zij zorgt er wel voor dat organisaties hun hulp - tijdens en lang na de feiten - op elkaar afstemmen, zodat slachtoffers op een betere dienstverlening kunnen rekenen. Charlotte Plancq vervult haar rol voor drie kernpartners: de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de dienst Slachtofferonthaal en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).


Website voor slachtoffers
De website www.slachtofferzorg.be helpt mensen (en hun naasten) die slachtoffer werden van een verkeersongeval, misdrijf, ramp of aanslag. De site biedt info en ondersteuning over de rechten van slachtoffers en over de mogelijke stappen die slachtoffers zelf kunnen zetten naar hulp.