welzijn & zorg

'Een ongeval kan iedereen overkomen'

Rondpunt vzw is bondgenoot van alle betrokkenen bij een verkeersongeval
23.10.2020
Foto's
Bob Van Mol

Rondpunt vzw is het aanspreekpunt voor iedereen die betrokken was bij een verkeersongeval. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, getuigen en veroorzakers vinden er een luisterend oor, praktische info en doorverwijzing naar de juiste hulp. De vzw is er ook voor professionals die verkeersslachtoffers bijstaan. Daarnaast sensibiliseert Rondpunt voor een veiliger verkeer.

Afgelopen jaar waren er bijna 38.000 ongevallen in ons land. Maar volgens Marlies, coördinator communicatie bij Rondpunt vzw, is dat aantal een serieuze onderschatting. “Er wordt enkel gerapporteerd als de politie ter plaatse komt, maar bij heel wat ongevallen is dat niet het geval”, weet ze. “Zo gebeuren er bijvoorbeeld ongevallen met e-bikes of steps, maar als de politie er niet bijgehaald wordt, verschijnen die dus niet in de statistieken.” Bovendien vindt ze dat die cijfers op zich niet veel zeggen. “Niet alleen directe betrokkenen moeten het ongeval verwerken, maar ook hun hele omgeving en eventuele getuigen. Een ongeval heeft meestal impact op heel veel mensen.”

Neutraal aanspreekpunt

“Bij Rondpunt vzw kloppen vooral mensen aan die direct betrokken waren bij een ongeval”, zegt stafmedewerker Marijke Janssenswillen. “Zij zitten vaak met juridische en verzekeringstechnische vragen, of ze zoeken psychosociale hulp. Maar mensen die juist een ongeval meegemaakt hebben – en die overspoeld kunnen worden door emoties of info – vinden moeilijk de weg naar hulp. Daarbij is de juridische wereld of die van verzekeringen ingewikkeld. Slachtoffers kunnen zich een tweede keer slachtoffer voelen als ze niet goed worden ondersteund en geen antwoord krijgen op hun vragen.” 
Rondpunt vzw is een neutraal aanspreekpunt waar mensen in de eerste plaats gehoord worden. Als er specifieke hulp nodig is, verwijst de vzw door. Naar slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) bijvoorbeeld, of naar de dienst slachtofferonthaal van de justitiehuizen voor bijstand tijdens de gerechtelijke procedure. Er kan ook doorverwezen worden naar Moderator, een vzw die slachtoffer-daderbemiddeling aanbiedt. “Daarnaast geeft Rondpunt vzw ook vormingen aan professionals, zoals verzekeraars, zodat ze verkeersslachtoffers beter kunnen bijstaan en info op maat van de noden kunnen aanbieden”, zegt Marijke. “Maar ook andere professionals die in contact komen met slachtoffers – denk maar aan huisartsen of OCMW-medewerkers – kunnen bij Rondpunt terecht.”

De veroorzaker bestaat niet 

Al van in het begin ijvert Rondpunt niet alleen voor een goede opvang van slachtoffers en hun naasten, maar ook voor veroorzakers van verkeersongevallen. “Zij worden vaak verteerd door schaamte en schuldgevoelens, en komen dikwijls in een sociaal isolement terecht”, zegt Marijke. “Ook zij moeten het ongeval verwerken en op een dag maken ook zij weer deel uit van het verkeer. De drempel naar hulp is echter hoog, want iedereen heeft een oordeel klaar. De media spreken soms van daders of – erger nog – van doodrijders. Veelplegers zijn slechts een kleine groep. Er bestaat niet zoiets als dé veroorzaker. Bij ongevallen is het trouwens niet altijd zo eenduidig wie slachtoffer en wie veroorzaker is.” 
“Mensen denken vaak ‘mij overkomt dat niet’. Maar we nemen allemaal deel aan het verkeer”, vult Marlies aan. “Het is een huizenhoog cliché, maar een ongeval zit echt in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen.”

Voor een veiliger verkeer

Rondpunt sensibiliseert over een veiliger verkeer en biedt preventie op scholen, onder meer bij leerlingen die op het punt staan hun rijbewijs te behalen, en bij organisaties die werknemers hebben die zich vaak in het verkeer begeven. Met ‘Getuigen onderweg’ maken vrijwilligers die zelf ooit bij een ongeval betrokken waren jongeren en volwassenen bewust van de gevolgen van een ongeval. 

Daarnaast organiseert de vzw jaarlijks de Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers in ons land op de derde zondag van november om meer aandacht te vragen voor verkeersveiligheid en solidariteit te vragen voor iedereen die geraakt werd door het verkeer. Dit jaar organiseert de vzw een digitale editie met videoboodschappen van politici, slachtoffers en nabestaanden op 15 november om 15u op Facebook. Want hoewel de cijfers al jaren in dalende lijn gaan, blijven ze hoog en is elk ongeval er nog steeds één te veel.