welzijn & zorg

Een plek voor kwetsbare mensen

1,5 miljoen euro voor nieuwe STEK-projecten
4.03.2020
Foto's
Sigrid Spinnox

Eind 2019 besliste de Vlaamse regering om 1,5 miljoen euro te investeren in de uitbreiding van nieuwe STEKKEN. Onderzoek toont immers aan dat ze kwetsbare mensen uit hun isolement kunnen halen en bijdragen aan de strijd tegen uitsluiting, armoede en onderbescherming. 

In december 2019 kondigde minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke aan dat Vlaanderen 1,5 miljoen euro uittrekt voor nieuwe STEK-projecten. “Vandaag is er al een STEK-werking op enkele plaatsen. Die willen we fors uitbreiden met zestien nieuwe initiatieven. Armoede en uitsluiting zijn complexe fenomenen. Als we ervoor zorgen dat mensen gewoon al zouden krijgen waar ze recht op hebben, zetten we belangrijke stappen. Vaak is de sociale bescherming er, alleen de vlotte toegang ontbreekt. Met deze projecten willen we die barrière doorbreken”, zegt de minister.

Wat maakt dat een STEK werkt?

Het Centrum voor onderzoek naar ecologische en sociale verandering (Cresc) van de Universiteit Antwerpen onderzocht in 2018 en 2019 wat ervoor zorgt dat STEK-projecten hun doel bereiken. Uit dat onderzoek (Iedereen beschermd, werken aan onderbescherming vanuit geïntegreerde basisvoorzieningen) blijkt onder meer dat inzetten op informaliteit de basis vormt om onderbescherming aan te kunnen pakken. Mensen zullen immers veel sneller de stap zetten naar een gezellig, open buurthuis waar de sfeer relaxed is en iedereen zichzelf kan zijn. En ook keuzevrijheid is belangrijk. Niet iedereen wil meedoen met activiteiten of zomaar praten met andere bezoekers.

In dat opzicht vormt het werken met vrijwilligers een belangrijke succesfactor. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt en staan meestal ook dichter bij de leefwereld van bezoekers. Ze zijn de uitgelezen personen om nieuwe mensen wegwijs te maken in de STEK.

Daarnaast is de aanwezigheid van professionals met de juiste basishouding essentieel om noden van mensen te detecteren en ze toe te leiden naar de juiste hulp. Opbouwwerkers treden op als informatieverstrekker, ondersteuner en onderhandelaar. En omdat er in een STEK ook wordt samengewerkt met hulpverleners van partnerorganisaties, worden daardoor de drempels van die organisaties verlaagd. STEK is niet alleen een ontmoetingsplek voor bezoekers, maar ook voor professionals.