welzijn & zorg

Energie-efficiëntie kan zorgsector elk jaar 27 miljoen euro opleveren

Al 1500 gratis energiescans uitgevoerd in gebouwen van zorg- en welzijnsorganisaties

Welzijns- en zorgvoorzieningen zouden jaarlijks meer dan 27 miljoen euro kunnen besparen door energiezuinigere gebouwen. Dat blijkt uit de gratis energiescans die het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) uitvoerden in meer dan 1.500 gebouwen van zorg- en welzijnsvoorzieningen.  

Welzijns- en zorgvoorzieningen verbruiken veel energie. Om hen te helpen hun energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren, bundelden VIPA – het investeringsagentschap van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en zorgsector – en het VEB in 2017 de krachten. Door middel van gratis energiescans brengen ze het energieverbruik van voorzieningen gedetailleerd in kaart, aangevuld met een overzicht van alle energiebesparende maatregelen die de energiefactuur doen dalen en de CO2-uitstoot verminderen. Op basis daarvan kunnen voorzieningen bekijken welke maatregelen ze treffen op welke termijn.  

In totaal werden er sinds 2017 al 1.640 energiescans in zorg- en welzijnsvoorzieningen uitgevoerd of goedgekeurd. Als alle maatregelen van die scans doorgevoerd zouden worden, zou er elk jaar 111.365 ton minder CO2 worden uitgestoten en zou de sector liefst 27,4 miljoen euro per jaar besparen op energie.  

Zorgsector bespaart nu al 7,2 miljoen euro per jaar 

Afspraak is dat voorzieningen die zich gratis laten scannen alle maatregelen treffen die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. Voor andere – duurdere – maatregelen kunnen ze indien nodig een subsidie aanvragen bij VIPA. Bijna een derde van de gescande voorzieningen vroeg steun aan en kreeg een subsidie voor zulke investeringsmaatregelen; meer dan 1.300 maatregelen werden betoelaagd.  

Alle maatregelen die werden doorgevoerd of gesubsidieerd – en waarvoor dus al engagement werd aangegaan om er de komende jaren werk van te maken – zijn samen goed voor een werkelijke CO2-reductie van meer dan 28.700 ton per jaar en een jaarlijkse daling van de energiefactuur met meer dan 7,2 miljoen euro.  

Voorlopig ging nog maar 14% van de voorzieningen in op een gratis energiescan.  

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, roept de sector dan ook op om zich gratis te laten scannen en in te zetten op energiebesparing. “De gratis energiescans geven een duidelijk zicht op potentiële, kostenefficiënte maatregelen en voorzieningen kunnen subsidies aanvragen voor grotere investeringen. Nu de energieprijzen opnieuw de hoogte in schieten, kunnen we de sector toch helpen om de energiefactuur te reduceren.” 

Volgens Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, zou dat ook het klimaat én zorggebruikers ten goede komen. “De zorg- en welzijnssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter klimaat. De sector kan niet alleen mee strijden tegen klimaatopwarming, maar ook miljoenen besparen door efficiënter om te springen met energie; geld dat opnieuw kan gaan naar personen met een zorgnood”, aldus de minister.