welzijn & zorg

Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland zet zelf de stap naar eenoudergezinnen

Geïntegreerd Breed Onthaal Meetjesland kiest resoluut voor de praktijk en zet zelf de stap naar éénoudergezinnen. Onder regie van Welzijnsband Meetjesland gaan een 60-tal sociaal werkers van het OCMW, het CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen in 9 gemeentes volop voor pro-actieve rechtenverkenning.

Op 21 april wordt het startschot gegeven: Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Meetjesland schakelt een versnelling hoger en gaat met de zelf ontwikkelde ‘Kubusmethode’ rechten verkennen, detecteren en toewijzen bij éénoudergezinnen.

GBO dat is een intensief samenwerkingsverband tussen 3 kernpartners: de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de Ziekenfondsen. Onder regie van Welzijnsband Meetjesland wordt GBO in de praktijk gebracht in de gemeentes Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. De OCMW’s van deze gemeentes gaan samen met CAW Oost-Vlaanderen en de Diensten Maatschappelijk werk van de Bond Moyson, de Christelijke Mutualiteit, Helan, De Liberale Mutualiteit, het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen aan de slag om onderbescherming tegen te gaan en toegankelijkheid tot de dienstverlening te verhogen.  

In 2020 werden in Vlaanderen reeds 27 GBO-samenwerkingsverbanden ondersteund en sinds september 2021 keurde de Vlaamse regering de verdere uitrol van GBO goed naar 58 samenwerkingsverbanden die gans Vlaanderen dekken. Ook in Brussel zijn reeds GBO samenwerkingsverbanden op touw gezet. GBO worden concreet ondersteund door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) , het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM vzw) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke: “Het is voor veel mensen niet eenvoudig om de weg naar de juiste hulp te vinden. Dankzij de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal kunnen mensen sneller en beter toegankelijke hulp vinden. Deze manier van samenwerken biedt oplossingen voor kwetsbare burgers die we op een betere manier kunnen bereiken en informeren.”

De drempel om hulp te vragen is hoog en de toegankelijkheid tot diensten te laag. In het Meetjesland kan dit zelfs vaak letterlijk worden gezien als de afstand in kilometers die er is voor de burger tot aan een dienst. Daar willen de 16 diensten van de kernpartners uit GBO Meetjesland een antwoord op bieden.

Achter de schermen werkten sociaal werkers en beleidsverantwoordelijken uit GBO Meetjesland sinds 2019 reeds nauw samen. Er wordt ingezet op kruisbestuiving van vakexpertise en sociaal werkers worden dichter bij elkaar gebracht. In twee deelprojecten: ‘GBO Zorgkas’ en ‘GBO Advies Welzijn’ werden reeds de eerste stappen gezet die duidelijk voelbaar zijn voor de burger. Vanaf 2025 moeten alle burgers van deze nieuwe vorm van werken de vruchten kunnen plukken. Om dit te realiseren wordt verder gradueel uitgerold door alvast te starten voor de doelgroep éénoudergezinnen, omdat daar de nood hoog is.

Een sociaal werker van één van de kernpartners gaat naar de plaats van voorkeur van een éénoudergezin: thuis, op dienst of ergens anders. In een aantal gesprekken worden alle levensdomeinen overlopen met als doel rechten te verkennen, te detecteren en toe te wijzen. Dat gaat van recht op financiële ondersteuning, tot recht op administratieve verheldering, tot recht op juridisch advies, tot recht op psycho-sociale ondersteuning en nog veel meer. Tijdens het GBO-traject stemmen de sociaal werkers van de 3 kernpartners en de burger met elkaar af. Het volstaat dus dat de cliënt zijn verhaal maar één keer doet. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst gegevensdeling en een digitaal uitwisselingsplatform ontwikkeld. Bij aanvang zullen de kernpartners, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), Kind en Gezin en de Meetjeslandse scholen éénoudergezinnen kunnen toeleiden. Dit wordt gradueel uitgebouwd tot alle andere toeleiders en de burgers zelf ook kunnen aankloppen bij GBO Meetjesland.

Op 21 april wordt het startschot gegeven. De sociaal werkers van de kernpartners komen in opeenvolgende sessies samen om de totaalmethode door te nemen en de bijhorende tools daarbij te ontvangen. Deze praktijk wordt ook meegenomen in de maatregel GBO-Samenwerkingsverbanden i.k.v. Oekraïnecrisis.

Een vraag stellen aan GBO Meetjesland: dat is in één keer toegang krijgen tot de expertise van een 60-tal sociaal werkers van het CAW, de DMW van de mutualiteiten en het OCMW.