welzijn & zorg

Guerilla-actie in Mechelen vraagt aandacht voor sociaal werk

#sterksociaalwerk

Naar aanleiding van de World Social Work Day werd vannacht in Mechelen een muur volgeplakt met affiches met slogans over sociaal werk. Vandaag, 17 maart, zetten sociaal werkers hun activiteiten in de kijker en vieren ze het sociaal werk. Vandaag wordt internationaal en dit jaar voor het eerst in heel Vlaanderen aandacht gevraagd voor het waardevolle werk dat sociaal werkers elke dag verrichten. Ook al had iedereen zich dat vandaag anders voorgesteld.


“Sociaal werkers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving”, aldus minister van Welzijn en Armoedebestrijding Wouter Beke. “Ze komen op voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. In hun dagelijks werk zetten zij altijd andere mensen op de eerste plaats. Vandaag is het hun beurt om eens in het zonlicht te staan!”

Ook in tijden van corona staan armoedeverenigingen, Samenlevingsopbouw, het verenigingsleven…  mee op de brug om de zorg op te nemen voor de meest kwetsbare mensen: ouderen, dak- en thuislozen, zieken, mensen met problemen en mensen met vragen.
Ze zorgen er mee voor dat, zoals een van de acties stelt, solidariteit zich verspreidt en niet het virus. Zij verdienen dus meer dan ooit die extra aandacht, dat hart onder de riem. Uiteraard met de nodige sereniteit.

Sociaal werkers dragen alle dagen bij aan een kwaliteitsvolle en solidaire samenleving. Zij zetten zich met hoofd, hart en ziel in voor een menswaardig leven voor iedereen.

Op deze dag zetten alle hogescholen, samen met tal van sociale organisaties de verbondenheid en de gemeenschappelijke missie in de verf, al zal dit door de coronacrisis vooral online zijn. Radio 2 zal op 17 maart een hele dag aandacht besteden aan het sociaal werk, door onder meer studiogesprekken met personen die een beroep doen op een sociaal werker. Ook op Facebook zal de World Social Work Day zijn weerklank hebben.

De regionale evenementen die gepland stonden gaan uiteraard niet door, maar vandaag is wel een dag om fier te zijn op het sociaal werk. Vandaag is een dag dat het sociaal werk op het terrein zijn meerwaarde toont. Daarom vieren we vandaag, ingetogen maar trots, Sterk Sociaal Werk.

Lees meer over sociaal werk op weliswaar.be/tag/sociaalwerk en op de website www.sterksociaalwerk.be
Op de hoogte blijven van alles wat er leeft rond Sterk Sociaal Werk? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Sterk Sociaal Werk