welzijn & zorg

Het staren voorbij

DisABILITY filmfestival (8-13 mei)

Mensen met een zichtbare beperking worden vaak aangestaard. Of de persoon nu in een rolstoel zit, onwillekeurige bewegingen maakt, een witte stok voor zich uit schuift of een prothese heeft.

Bij de kijker ontstaat het staren vaak vanuit een mengeling van nieuwsgierigheid en angst. Bij de persoon die wordt aangestaard en nagewezen ontstaat al snel het gevoel dat hij of zij abnormaal is, er niet bij past, minderwaardig is.

Kunnen we dit staren stoppen als maatschappij? Kunnen we onze blik trainen om op een andere manier te kijken naar mensen met een beperking? Of kan het staren ook positieve gevolgen hebben? Kan het mensen samenbrengen? 

Wie nieuwsgierig is naar antwoorden op deze vragen, is welkom op het Leuvense DisABILITY Filmfestival van 8 t.e.m. 12 mei. 

Het festival focust op films/documentaires waarin personen met een handicap centraal staan, en wil discussie op gang te brengen over de manier waarop we nadenken over (en dus ook kijken naar) personen met een beperking. Het festival wil graag de stereotypen die nog altijd leven ontkrachten en de kijk op handicap veranderen. De filmvertoningen in Leuven worden ingeleid door praktijkorganisaties; filmvertoningen die zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden voor personen met een beperking. Het festival streeft daarbij naar het samenbrengen van mensen met en zonder een beperking omdat onderzoek aantoont dat échte ontmoetingen vaak meer impact hebben dan blootstelling aan representaties.

Meer info en het programma zijn te vinden op www.disabilityfilmfestival.be