welzijn & zorg

Leuvense gevangenissen vragen een kaartje te sturen naar gedetineerden of personeel

De Leuvense gevangenissen vragen kaartjes te sturen naar de gedetineerden of het personeel, om hen een hart onder de riem te steken in deze periode. Door corona ziet het leven in de gevangenis er immers ook helemaal anders uit.

Gedetineerden mogen nu geen bezoek ontvangen, en alle activiteiten zijn tijdelijk opgeschort. Sporten kan bijvoorbeeld niet meer, en gedetineerden brengen nu meer uren per dag in hun cel door. Pyschologische bijstand en contact met familie en vrienden buiten de gevangenis gebeurt nu telefonisch. Gedetineerden krijgen nu extra belkrediet om te telefoneren. Een klein gebaar als een kaartje kan nu een groot verschil maken. 

"Zo kunnen we als samenleving laten weten dat we hen niet vergeten", zegt Karen De Win, coördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in een interview met ROBtv. "En dan niet alleen de gedetineerden, maar zeker ook het personeel dat in deze ongewone tijden de werking van de gevangenis blijft verzekeren."

Kaartjes kunnen gestuurd worden naar: 
CAW Oost-Brabant
Redingenstraat 6
3000 Leuven

Zij verdelen de kaartjes over de twee Leuvense gevangenissen.