welzijn & zorg

Meer oproepen met vragen over geweld voor 1712 in 2018

Kindermishandeling en partnergeweld blijven belangrijkste problematieken

In 2018 beantwoordde 1712 meer dan 5.000 oproepen. Een stijging met 6% tegenover het jaar voordien. Kindermishandeling en partnergeweld blijven de belangrijkste problematieken waarover mensen 1712 contacteren. Om 1712 bereikbaarder te maken investeerde Vlaanderen in onlinehulpverlening zodat het nummer via chat in de vooravond te bereiken is. Op die manier wil 1712 onder meer de toegankelijkheid voor jongeren verhogen. 

5.126 oproepen 
Het voorbije jaar beantwoordden de medewerkers van 1712, de hulplijn voor iedere burger met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, 5.126 oproepen. Dit is een stijging met ruim 6% ten opzichte van het jaar voordien en een verderzetting van de jaarlijkse toename sinds de start van 1712 in 2012. 
62% van de oproepen gaat over kindermishandeling (waarvan 80% binnen de context van het gezin of gescheiden gezin). Partnergeweld, zowel fysiek als emotioneel komt aan bod in  20% van de oproepen. Geweld tegen volwassenen en scheidingsproblematiek zijn de twee thema’s die de top 4 vervolledigen. 
Meer dan een luisterend oor 
De medewerkers van 1712 doen meer dan alleen maar het verhaal van de oproepers beluisteren. 1712 is een hulplijn. De medewerkers van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) en de Centra Algemeen Welzijn (CAW) die 1712 bemannen, geven informatie en advies. Daarnaast verwijzen ze niet alleen door naar gepaste hulpverlening, maar evengoed naar politie of parket. Tot slot zorgen zij waar nodig voor een directe aanmelding bij hulpverleningsinstanties die de oproeper actief kunnen ondersteunen. 
Wanneer nodig zal 1712 de oproepers zelf opnieuw contacteren, bijvoorbeeld wanneer een vervolggesprek essentieel is. 
Ook online hulp sinds januari 
De meeste mensen die 1712 contacteren doen dat telefonisch (86%), slechts 13% van de oproepen gebeurt via e-mail. 97% van de mensen die 1712 contacteren is meerderjarig. 70% van de oproepers is een vrouw. In het voorjaar van 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een campagne die specifiek naar mannen gericht was met de boodschap dat ook zij met verhalen over partnergeweld terechtkunnen bij 1712. 
“Verhalen in de media over intrafamiliaal geweld, mishandeling en grensoverschrijdend gedrag tonen aan dat een nummer als 1712 nodig is. We blijven investeren in bekendheid en bereikbaarheid van het nummer. Getuige daarvan het feit dat 1712 nu ook bereikbaar is via chat in de vooravond,” aldus de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Lees het volledige jaarverslag op de site van 1712