welzijn & zorg

Minister Crevits versterkt het budget voor de hulplijnen met 1,2 miljoen euro

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen. Mensen nemen contact met de hulplijnen zoals Stop it Now!. Er zijn ook nog andere hulplijnen zoals Nupraatikerover, 1712 of Tele-Onthaal waar mensen terecht kunnen met hun vragen of problemen rond misbruik of vermoedens daaromtrent. Minister Crevits versterkt het budget met 1,2 miljoen euro voor extra investeringen in Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

β€œDe berichtgeving kan ervoor zorgen dat slachtoffers weer geconfronteerd worden met wat zij zelf meegemaakt hebben. Het is belangrijk dat ze weten dat zij terecht kunnen voor hulp en een gesprek. Maar ook mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten kunnen terecht voor hulp. Met de extra middelen willen we de hulplijnen versterken zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en dat mensen contact met hen kunnen opnemen. Ook een nauwere samenwerking tussen de hulplijnen kan versterkend werken voor de mensen die contact opnemen. Positief is ook dat iedereen ondertussen de meerwaarde van Stop it Now erkent, terwijl dat bij de oprichting verre van evident was.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

In het verleden heeft de Vlaamse overheid al extra middelen vrijgemaakt voor de hulplijnen. Tijdens de coronaperiode stegen het aantal contacten en oproepen. Specifiek voor Stop it Now! heeft de Vlaamse overheid ook middelen vrijgemaakt om de werking uit te breiden met een lotgenotenwerking voor naasten. De stap naar hulpverlening voor hen is ook dikwijls groot omwille van het taboe en het stigma dat rond het thema heerst.

De hulplijnen zijn de voorbije jaren ook al uitgebreid dankzij de middelen. 1712 kondigde eind juni nog aan dat hun chat vanaf 15 september open op vrijdag zal zijn. De afgelopen jaren werd het aanbod de chathulpverlening stelselmatig uitgebreid, tot de late avonduren. Op die manier is er een chathulpverlening is op alle werkdagen, 52 weken per jaar.

Minister Crevits had eerder al oor naar de vraag voor ruimere openingsuren zodat oproepen meer beantwoord kunnen worden. Ze maakte hiervoor in het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp 1,2 miljoen euro vrij. Ze wil dat er ook meer wordt samengewerkt tussen de hulplijnen. Er wordt overleg gepland en dat wordt meegenomen in de voorstellen die op tafel liggen.